MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẬT XA TẠI CHỖ CHO HỌC SINH LỚP 5

  

                                                               Sáng kiến kinh nghiệm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO THÀNH TÍCH       BẬT XA TẠI CHỖ CHO HỌC SINH LỚP 5

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẬT XA TẠI CHỖ CHO HỌC SINH LỚP 5

 

Tên sáng kiến :  Một số biện pháp nâng cao thành tích bật xa tại chỗ cho học sinh lớp 5

Họ và tên:                   

Đơn vị công tác:              

Thời gian đã triển khai thực hiện: 11/9/2019 đến 10/7/2020

1. Sự cần thiết, mục đích của việt thực hiện sáng kiến.

Môn thể dục là phương tiện hiệu quả nhất trong giáo dục thể chất ,thẩm mỹ, đặc biệt là ở bậc tiểu học, thông qua môn học này đã hình thành cho các em những kiến thức ban đầu về sức khỏe,lòng trung thực , can đảm và đặc biệt là trang bị cho các em có một thế giới tinh thần thoải mái hơn, giúp các em phát triển toàn diện hơn, từ đó giúp các em học tốt các môn học khác.

         Việc giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục cho họ có đạo đức tốt, có trình độ hiểu biết, nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội mà còn phải giáo dục cho họ biết nhìn nhận, phân biệt, biết thưởng thức cái đẹp và biết làm đẹp cho cuộc sống nói chung, cuộc sống của mình nói riêng.Vì vậy, có thể nói rằng giáo dục thể chất cho con người là không thể thiếu được.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm mang tính chuyên biệt, đặc biệt là môn điền kinh, các tố chất không thể thiếu được như sức mạnh, sức nhanh, sức bền, sự mềm dẻo khéo léo là những tố chất vận động. Các tố chất vận động đó rất cần thiết với tất cả mọi người trong cuộc sống bình thường, đặc biệt là trong học tập, lao động và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung bật xa tại chỗ là một hoạt động phong phú và đa dạng nó rất gần gũi với con người. Ngay từ khi sinh ra lớn lên biết đi rồi đến chạy rồi bật nhảy và xuất hiện những trò chơi dưới dạng các bài tập này nhưng bật nhảy như thế nào để cho xa , cho có hiệu quả là lý do để tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài

 

2. Mô tả sáng kiến

Một số biện pháp nâng cao thành tích bật xa tại chỗ cho học sinh lớp 5  

 3  Đánh giá về tính mới.

Giúp giáo viên nhằm nâng cao chất lượng của học sinh trong công tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Kinh nghiệm dạy các bài tập thể lực chuyên môn

- Phân biệt các bài tập theo phương pháp chung và các bài tập theo phương pháp chuyên môn.

4. Kết luận, đề xuất.

- Trong quá trình huấn luyện, giảng dạy kĩ thuật môn điền kinh nói chung và kĩ thuật bật xa tại chỗ nói riêng, việc tìm ra các phương pháp tập luyện , từ đó lựa chọn ra phương pháp tập luyện là hoàn toàn cần thiết. Có như vậy mới nâng cao được thành tích của quá trình giảng dạy và huấn luyện.

-  Hai phương pháp tôi đã sử dụng thì phương pháp sử dụng các bài tập chuyên môn được tôi nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng đó đem lại hiệu quả hơn trong việc hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích bật xa tại chỗ cho các em thuộc đội tuyển điền kinh của trường tiểu học Rạch Chèo.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình giảng dạy huấn luyện tại trường tiểu Rạch Chèo cho phép tôi có một số kiến nghị sau:

-   Trong quá trình giảng dạy và huấn luyện nội dung bật xa tại chỗ nói riêng và môn điền kinh nói chung, giáo viên và huấn luyện viên cần quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp thu và thực hiện kĩ thuật của các em như:

+  Đảm bảo các nguyên tắc tập luyện thể thao.

+  Đảm bảo yêu cầu sân bãi, dụng cụ.

+  Không ngừng cải tiến phương pháp giáo dục và huấn luyện.

-  Muốn công tác giáo dục thể chất được phát triển và có chất lượng tốt thì phải được sự quan tâm trực tiếp hơn nữa của các cấp ban ngành.

-  Đối với học sinh tham gia tập luyện thì cần được sự quan tâm động viên hơn nữa của nhà trường về vật chất cũng như tinh thần, để giúp các em tích

                   Ý kiến xác nhận                                                Người báo cáo

Của Thủ trưởng đơn vị             

                                                                        

                                                                             

 

 

Mới hơn Cũ hơn