Giáo án hoạt động Stem lớp 1-2-3-4-5 tiểu học

 Tổng hợp giáo án hoạt động Stem lớp 1-2-3-4-5 được biên soạn đầy đủ bài học được thiết kế theo các chủ đề và hoạt động đa dạng để khuyến khích sự tham gia và sáng tạo của học sinh được được bên soạn dưới dạng trình chiếu powerpoint và bản word.

Sau đây mời quý thầy cô tải tron bộ giáo án lơp 1-2-3-4-5
                                           Giáo án Stem lớp 1
                                              Link dowload   
                                           Giáo án Stem lớp 2
                                                   Link dowload                                      
                                             Giáo án Stem lớp 3
                                                      Link dowload                                           
                                           Giáo án Stem lớp 4
                                                     Link dowload                                     
                                             Giáo án lớp 5
                                                       Link dowload   

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/fhiivg568 

Giáo án stem  

Giáo án tem lơp 1  

Giáo án tem lơp 2 

Giáo án tem lơp 3  

Giáo án tem lơp 4

Giáo án tem lơp 5

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpoint

Mới hơn Cũ hơn