Giáo án toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

 Giáo án toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo 

Giáo án môn toán sách chân trời sáng tạo  là mẫu giáo án bài giảng theo chương trình mới và được soạn theo công văn 2345 của bộ giáo dục và đào tạo, quý thầy cô có thể tải về miền phí chọn bộ học kỳ 1 và học kỳ 2 chỉnh sủa kế hoạch dạy học phù hợp với địa phương , tình hình học tập của học sinh sau đay là nội dung chi tiết mời quý thầy cô tham khảo.

giáo án toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: TOÁN - LỚP 3

BÀI: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

   Ôn tập các số đến 1 000:

   Đếm, lập số, đọc – viết số, cấu tạo số (viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị).

   So sánh số, sắp xếp các số theo thứ tự.

   Tia số.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

 10 thẻ trăm, 10 thanh chục và 10 khối lập phương, hình vẽ và các thẻ số cho bài thực hành 1.

2. Học sinh:

3 thẻ trăm, 3 thanh chục và 5 khối lập phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

XEM DEMOCác giáo án liên quan
Mới hơn Cũ hơn