Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 4 sách chân trời sáng tạo

 Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 4 sách chân trời sáng tạo bản word và powerpoint 

Đôi nét về sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 4 chân trời sáng tạo bản 1. Sách "Chân Trời Sáng Tạo" là một tài liệu học tập cho học sinh lớp 4. Nó bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ khoa học và kỹ thuật đến nghệ thuật và văn hóa. Một trong những hoạt động trải nghiệm trong sách này là giáo hoạt động, được thiết kế để giúp học sinh trải nghiệm và hiểu rõ hơn về các khái niệm và kỹ năng được giới thiệu trong sách.

Qúy thầy cô tải vể tham khảo nhé.

Chủ đề 1        Chủ đề 2  

Chủ đề 3        Chủ đề 4  

Chủ đề 5        Chủ đề 6  

Chủ đề 7        Chủ đề 8  

Chủ đề 9  

Các  hoạt động thực hành có tính tương tác cao, giúp học sinh học hỏi thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ và trải nghiệm thực tế. Trong sách "Chân Trời Sáng Tạo", các hoạt động này được thiết kế để khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá và phân tích thông tin, cũng như rèn luyện kỹ năng thực hành.

Ví dụ về giáo hoạt động trong sách "Chân Trời Sáng Tạo" có thể bao gồm:

Xây dựng mô hình máy bay: Học sinh được yêu cầu xây dựng một mô hình máy bay sử dụng các nguyên lý khoa học và kỹ thuật được giới thiệu trong sách. Họ sẽ được khuyến khích áp dụng tư duy sáng tạo để tạo ra một mô hình độc đáo và hiệu quả.

Nghiên cứu về động vật: Học sinh được yêu cầu nghiên cứu về một loài động vật cụ thể và chia sẻ các thông tin và kết quả tìm hiểu với lớp học. Họ sẽ học cách phân tích thông tin, tìm hiểu và trình bày kết quả một cách chính xác và logic.

Sáng tạo với nghệ thuật: Học sinh được yêu cầu sáng tạo và thiết kế một bức tranh hoặc tác phẩm nghệ thuật sử dụng các vật liệu khác nhau. Họ sẽ được khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo và khám phá những ý tưởng mới trong quá trình sáng tạo.

Tóm lại, giáo hoạt động là một phần quan trọng của sách "Chân Trời Sáng Tạo", giúp học sinh trải nghiệm và học hỏi thông qua việc thực hành

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/siixny220

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4


Mới hơn Cũ hơn