Đáp án trắc nghiệm module 9 tiểu học môn Giáo dục thể chất + sản phẩm cuối khóa

 

Đáp án trắc nghiệm module 9 tiểu học môn Giáo dục thể chất + sản phẩm cuối khóa

1. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực thể chất được mô tả trong Chương trình GDPT 2018, môn Giáo dục Thể chất, gồm bao nhiêu năng lực thành phần?

2

4                                                                                          Đáp án trắc nghiệm module 9 tiểu học môn Giáo dục thể chất + sản phẩm  cuối khóa

3

5

2. Chọn đáp án đúng nhất

Môn GDTC trong Chương trình GDPT 2018 được xây dựng bao nhiêu mạch nội dung kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12?

2

4

3

5

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn GDTC, chương trình GDPT 2018, phần kiến thức chung là nội dung nào sau đây?

Nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12

Nội dung tự chọn được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12

Nội dung tự chọn được thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12

Nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12

4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài học nhằm phát triển NL đặc thù (NL thể chất trong môn GDTC) gồm những hoạt động diễn ra theo tiến trình sau:

Hoạt động Khởi động; Hoạt động Luyện tập; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Vận dụng.

Hoạt động Khởi động; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Luyện tập; Hoạt động Vận dụng.

Hoạt động Luyện tập; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Vận dụng.

Hoạt động Khởi động; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Luyện tập.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Môn GDTC trong Chương trình GDPT 2018 kế thừa những nội dung nào của chương trình GDPT 2006, môn Thể dục hiện hành?

Mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục.

Mục tiêu, nội dung, phương pháp.

Nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung giáo dục của môn Giáo dục Thể chất, thuộc Chương trình GDPT 2018, được xác định dựa vào căn cứ nào sau đây?

Căn cứ mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực

Căn cứ các yêu cầu cần đạt năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, tư duy sáng tạo

Căn cứ kết quả nghiên cứu về chương trình môn học, trong đó có Chương trình môn học Thể dục hiện hành và xu thế quốc tế về phát triển Chương trình giáo dục phổ thông nói chung và Chương trình môn Giáo dục thể chất nói riêng; Căn cứ hệ thống kiến thức môn Giáo dục thể chất

Căn cứ kết quả nghiên cứu về chương trình môn học, trong đó có Chương trình môn học Thể dục hiện hành và xu thế quốc tế về phát triển Chương trình giáo dục phổ thông nói chung và Chương trình môn Giáo dục thể chất nói riêng; Căn cứ các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; Căn cứ hệ thống kiến thức môn Giáo dục thể chất

7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn 1 ý kiến mà thầy cô thấy phù hợp nhất khi lựa chọn thiết bị, phương tiện dạy học phát triển năng lực HS?

Mỗi phương tiện, thiết bị chỉ có thể giúp phát triển một năng lực thành phần của năng lực thể chất do vậy cần lựa chọn đúng phương tiện để đạt được mục tiêu.

Phương tiện dạy học giúp làm sinh động nội dung học tập, nâng cao hứng thú học tập, nâng cao lòng tin của HS và khoa học, giúp HS dễ hiểu bài, hiểu bài sâu sắc hơn và nhớ bài lâu hơn.

Khi sử dụng phương tiện dạy học bắt buộc phải tổ chức cho HS theo nhóm nhỏ.

Trong dạy học GDTC, bắt buộc phải sử dụng phương tiện trực quan thì mới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trọng tâm của đánh giá kết quả học tập là ...

Quá trình học tập

Các đáp án đều đúng

Kết quả học tập.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích chủ yếu nhất của đánh giá năng lực là gì?

Đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học và giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống

Các đáp án đều đúng

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ..

Các đáp án đều sai

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn 1 ý kiến mô tả về hiệu quả việc sử dụng phương pháp thi đấu trong dạy học môn GDTC mà thầy cô thấy phù hợp nhất?

Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật đã học.

Phát triển tối ưu phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho giờ học .

Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật động tác, phát triển các tố chất. Giáo dục đạo đức, ý chí, tính kỷ luật, tính đồng đội.

2. Đáp án Giáo dục thể chất module 9 - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS.

Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả.

Tất cả các đáp án đều đúng

3. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức - kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

STEM.

B-Learning.

ADDIE.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án KHÔNG đúng.

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kĩ thuật động tác bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án Giáo dục thể chất module 9 - Nội dung 2

1. Chọn các đáp án đúng

Một số thiết bị công nghệ cơ bản hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục:

Thiết bị âm thanh

Máy vi tính (PC & Laptop)

Máy chiếu

Điện thoại thông minh

2. Chọn các đáp án đúng

Một số thiết bị công nghệ nâng cao hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục:

Thiết bị âm thanh

Máy tính bảng

Bảng tương tác

Điện thoại thông minh

3. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

4. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

OneNote.

Microsoft Power Point.

Google from

Google Drive.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Để hướng dẫn cho học sinh luyện tập bằng các học liệu số, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây để thiết kế là phù hợp nhất?

Youtube.

Kahoot.

Microsoft PowerPoint.

Video Editor.

6. Chọn các đáp án đúng

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về nội dung bài tập thể dục, giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây?

Google from

Video Editor.

Microsoft Power Point.

Google Classroom

7. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài nhạc cho HS thực hành trên lớp trong chủ để Thể dục Aerobic. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Đồ dùng dạy học.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế các câu hỏi kiểm tra để củng cố kiến thức về Luật của môn thể thao lựa chọn trong hoạt động vận dụng, GV có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây:

Padlet

Microsoft Power Point.

Youtube

Google Forms

9. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên biên tập video bài học trên phần mềm Video editor. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên trình chiếu nội dung thực hành luyện tập bằng phần mềm Youtube cho HS xem. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

4. Đáp án Giáo dục thể chất module 9 - Nội dung 3

1. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề thể thao tự chọn trong môn GDTC cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sau đây để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

Gmail.

MS Office.

MS Teams.

2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng CNTT trong dạy học GDTC ở cấp THCS có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Tính toán.

Tin học.

Ngôn ngữ.

Công nghệ.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các bước sau, bước nào KHÔNG phải là giai đoạn thiết kế nội dung học liệu số?:

Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể

Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Lựa chọn thiết bị công nghệ hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục.

4. Chọn các đáp án đúng

Khi tổ chức dạy học chủ đề “Bài tập thể dục”, thay cho các phương pháp truyền thống, GV có thể chọn phần mềm/ công cụ nào sau đây để tăng cường hình tượng hóa chuyển động của động tác cho HS?

Google Forms.

SlowMo Video.

Video Editor.

Kahoot.

5. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học nội dung kiến thức chung về giáo dục thể chất (Chương trình môn GDTC 2018 cấp THCS), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Youtube.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

Microsoft Team.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học có ứng dụng CNTT là:

Điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt

7. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục?

học sinh, giáo viên và nhà trường.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

8. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Câu trả lời

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

9. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như: phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, video.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

10. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo có ứng dụng CNTT được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp trực tiếp với trực tuyến, và dạy học trực tuyến hoàn toàn.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

link dowload sản phẩm  cuôi khóa 

                          

- đáp án modun 9 tiểu  học tổng hợp

- đáp án modun 5 tiểu  học tổng hợp

Mới hơn Cũ hơn