Giáo án PowerPoint hoạt động trải nghiệm 2 sách Kết nôi tri thức

 Giáo án PowerPoint hoạt động trải nghiệm 2 sách Kết nôi tri thức

Bài giảng điện tử môn hoạt động trải nghiệm 2 sách Kết nôi tri thức tổng hợp đầy đủ các tiết học trong cả năm học 2021 - 2022, được thiết kế dưới dạng file trình chiếu PowerPoint giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 2.

Bài giảng điện tử môn hoạt động trải nghiệm 2 sách Kết nôi tri thức với các hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây


Giáo án điện tử Đạo đức lớp 2 tương thích với  PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019. Thầy cô chỉ cần tải file về, rồi chỉnh sửa một chút cho phù hợp học sinh của mình là được bài giáo án  hoàn chỉnh để dạy học 

Giáo án tuần 1                 Giáo án tuần 2    

Giáo án tuần 3                 Giáo án tuần 4

Giáo án tuần 5                 Giáo án tuần 6

Giáo án tuần 7                 Giáo án tuần 8

Giáo án tuần 9                 Giáo án tuần 10

Giáo án tuần 11                Giáo án tuần 12     

Giáo án tuần 13                Giáo án tuần 14

Giáo án tuần 15                Giáo án tuần 16

Giáo án tuần 17                Giáo án tuần 18

Giáo án tuần 19                Giáo án tuần 20

Giáo án tuần 21                Giáo án tuần 22 

Giáo án tuần 23                Giáo án tuần 24

Giáo án tuần 25                Giáo án tuần 26

Giáo án tuần 27                Giáo án tuần 28

Giáo án tuần 29                Giáo án tuần 30

Giáo án tuần 31                Giáo án tuần 32

Giáo án tuần 33                Giáo án tuần 34                                                            


Mới hơn Cũ hơn