Lời nhận xét các môn học theo thông tư 27

 Lời nhận xét các môn học theo thông tư 27 và 22 đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, sau đây mời quý thầy cô tham khảo một số lời nhận xét theo thông tư mới.

Thầy cô bâm vào dowload để tải lời nhận xét nhé.
Khối lớp 1 
Khối lớp 2 
Khối lớp 3 
Khối lớp 4 
Khối lơp 5 
Mời thầy cô tham khảo một số tài liệu giáo án liên quan đến công tác giảng dạy.

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn