Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 3 mới bao gồm 11 cuốn sách liên quan tới tất cả các môn học theo chương trình đào tạo của Bộ giáo dục. Cụ thể có: Tiếng Việt 3, Toán 3, Tiếng Anh 3, Đạo đức 3, Tự nhiên và xã hội 3, Tin học 3, Công nghệ 3, Giáo dục thể chất 3, Âm nhạc 3, Mỹ thuật 3 và Hoạt động trải nghiệm 3, đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức theo sát với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Đầu tiên xin chân thành cảm ơn thầy  Vũ Trọng Đông , chủ biên sách Tiêng việt lớp 3 sách cánh diều đã chia sẽ giáo án  miễn phí cho cộng đồng .

Thầy Đông cho biết giáo án được cập nhật và đăng tải lên facebook cá nhân trước hai tuần để cho thầy cô tham khảo.
Thầy cô có thể tải giáo án theo từng tuần tại đây .Chú ý giáo án sẽ được cập nhật trước hai tuần
Hãy bấm vào từng tuần để tải giáo án nhé

Tuần 1


Tuần 2

 

Tuần 3

 

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

 

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

 

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

 

Tuần 32

Tuần 33

 Tuần 34


Tuần 35

 

 Các mục tham khỏa liên quan

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4


 

 Mới hơn Cũ hơn