Sáng kiến kinh nghiệm môn cờ vua tiểu học

TÊN SK: “Một số phương pháp, bài tập trong giảng dạy, huấn luyện giai đoạn khai cuộc trong môn Cờ vua đối với học sinh trung tiểu học”

LỜI CẢM ƠN

Năm học 201- – 202 là năm học thứ hai mà toàn ngành ra sức thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI và Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Chương trình số 12-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của huyện. Đồng thời là năm học thứ năm toàn ngành thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 202, là năm thứ ba tỉnh thực hiện kế hoạch hành động của tỉnh về việc thực hiện chương trình của Chính phủ về thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, bởi vậy thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu mới, mục tiêu và nhiệm vụ mới trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất trong trường học, bản thân là giáo viên bộ môn thể dục tôi đã luôn trăn trở để tìm ra các biện pháp giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn theo đúng tinh thần chỉ đạo ngành giáo dục là “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chính những điều này đã thôi thúc tôi nghiên cứu, sáng tạo ra các biện pháp, phương pháp để áp dụng cho học sinh trường chúng tôi giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường Rạch Chèo ,  công tác hướng dẫn, giúp đỡ của tổ chuyên môn, và đặc biệt là sự góp ý chân thành của các anh chị đồng nghiệp trong trường và ngoài trường thông qua các buổi dự giờ thăm lớp, qua các kỳ thi học sinh giỏi Thể dục thể thao, Hội Khỏe các cấp trong những năm học vừa qua.

Kính mong hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm các cấp góp ý xây dựng nhằm thúc đẩy tôi hoàn thành tốt hơn tổ hợp các phương pháp, bài tập này, để từ đó nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

 I.        Phần mở đầu :

I.1. Lý do chọn đề tài :

Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Chính phủ. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi nhân dân ta phải có sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng…Vận động thể dục, thể thao là một biện pháp hiệu quả để tăng cường lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng của nước nhà, đó chính là quan điểm của Đảng ta về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao Việt Nam (Chỉ thị số 106-CT/TW ngày 02 tháng 10 năm 1958 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về công tác thể dục thể thao) và cũng là lời khuyến cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn dân ta trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục từ những ngày đầu tiên xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa “Dân cường thì nước thịnh”. Cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta vẫn không ngừng quan tâm, lãnh đạo ngành thể dục, thể thao nước nhà nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng này.
Với quyết định 2198/QĐ – TTg về chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 thì phát triển thể dục, thể thao là yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực, tầm vóc, tăng tuổi thọ người Việt Nam và lành mạnh hóa lối sống của thanh thiếu niên. Phát triển thể dục, thể thao là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân; ngành thể dục, thể thao giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các chính sách phát triển thể dục, thể thao của Đảng và nhà nước.

Giáo dục thể chất trong nhà trường là một hoạt động với tư cách là một trong những môn học cần thiết và cơ bản bao gồm việc dạy học những kỹ năng, kỹ xảo vận động ban đầu cơ bản, phổ thông cùng những hiểu biết có liên quan nhằm chuẩn bị, phát triển thể lực chung toàn diện và rộng rãi. Trong chương trình khung của Bộ giáo dục & đào tạo về chương trình dạy học môn thể dục thì bên cạnh việc dạy học thì giáo viên bộ môn còn có nhiệm vụ tham gia vào công tác đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao như Hội khỏe Phù Đổng, kỳ thi chọn học sinh giỏi thể dục thể thao… Từ đó có thể thấy rằng giáo dục thể chất trong trường học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh. Tuy nhiên thực tế giảng dạy thì còn có một số bộ môn còn gặp nhiều khó khăn trong việc giảng dạy, truyền thụ đến học sinh, có những bộ môn không có trong chương trình giảng dạy chính khoá như Cờ vua … nhưng thực tế thì với những thế mạnh của mình thì Cờ vua Việt Nam trong những năm qua đã gặt hái nhiếu thành công trong khu vực và thế giới, đã có những đại kiện tướng thế giới như kỳ thủ Lê Quang Liêm, kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi… đây là những vận động viên trẻ của Việt Nam, là những kỳ thủ đang còn ngồi trên ghế nhà trường, như vậy có thể nói nhà trường là nơi phát hiện và ươm mầm cho những tài năng của đất nước.

I.2.Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài :

Đề tài được nghiên cứu nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, sáng tạo các phương pháp, phương tiện hữu ích phục vụ công tác dạy học môn Cờ vua nói chung và giai đoạn khai cuộc trong Cờ vua nói riêng, trong đề tài này đã đi sâu nghiên cứu việc xây dựng các phương pháp và phương cách sử dụng để huấn luyện, giảng dạy và giai đoạn khai cuộc ở môn Cờ vua trong trường học từ đó nhằm nâng cao chất lượng của học sinh khi tham gia môn Cờ vua tại các giải thi đấu thể thao của học sinh.

I.3. Đối tượng nghiên cứu :

- Học sinh trường TH Rạch Chèo năm học 201-201  đến năm học 2018 – 201.

I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu :

Nội dung của đề tài được nghiên cứu rộng rãi, có tính thực tiễn cao đã được áp dụng tại hai trường là Rạch Chèo  và  nên có thể được áp dụng để giảng dạy đại trà hoặc huấn luyện đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao từ cấp trường đến cấp huyện như Hội khỏe Phù Đổng, kỳ thi chọn học sinh giỏi thể dục thể thao.

I.5. Phương pháp nghiên cứu :

- Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số biện pháp nghiên cứu sau :

+ Phương pháp trải nghiệm.

+ Phương pháp áp dụng công nghệ thông tin.

+ Phương pháp quan sát sư phạm.

+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm.

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu.

+ Phương pháp tổng hợp, so sánh kết quả.

+ Phương pháp tư vấn, thúc đẩy.       

I.             Phần nội dung :

II.1. Cơ sở lý luận :

Khi tiến hành giảng dạy môn thể dục tại trường TH Rạch Chèo tôi nhận thấy những điều sau:
+ Học sinh có niềm yêu thích mạnh mẽ đối với các môn cờ đặc biệt như Cờ vua, Cờ Tướng. 
XEM BẢN DEMO
                                                                           CÁC SÁNG KIẾN LIÊN QUAN                                                                                                              

          2  - giúp học sinh lớp 4 học tốt môn nhảy dây.

          3  - Một số bài tập và trò chơi nhằm phat triển tố chất sức nhanh của học sinh tiểu học 

          4 - Một số phương pháp dạy võ cổ truyền công pháp 1 ở tiểu học


                                                                                                                     


Mới hơn Cũ hơn