Kế hoạch dạy học lớp 3 sách kết nối tri thức

 Kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục  lớp 3 sách kết nối tri thức  với cuộc sông 

                      KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 3
NĂM HỌC 2022 2023

 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

     1. MÔN: TOÁN:Cấu trúc nội dung SGK Toán 3 gồm 16 chủ đề

  Học kì I: 7 chủ đề,  44 bài học gồm 90 tiết

             Học kì II: 9 chủ đề, 37 bài học gồm 85 tiết.

2. MÔN: TIẾNG VIỆT

* Cấu trúc nội dung SGK Tiếng Việt 3

-           Học kì I: 18 tuần, 16 tuần - 32 bài  (4 chủ điểm), 1 tuần ôn giữa kì, 1 tuần ôn cuối kì

- Học kì II: 17 tuần, 15 tuần - 30 bài (4 chủ điểm), 1 tuần ôn giữa kì, 1 tuần ôn cuối kì

XEM BẢN ĐẦY ĐỦ

                 

Phân phối chương trình lớp 3 môn giáo dục thể chất sách kết nối tri thức 

- Giáo án giáo dục thể chất lớp 1 sách kết nối tri thức với cuộc sống theo công văn 2345 

 

                 

     
Mới hơn Cũ hơn