Phân phối chương trình lớp 3 môn giáo dục thể chất sách kết nối tri thức

 Phân phối chương trình lớp 3 môn giáo dục thể chất sách kết nối tri thức 

Mời quý thầy cô tham khảo thêm giáo án lớp 1, lớp 2 lớp 3 môn giáo dục thể chất sách kết nối tri thưc với cuộc sống cũng như nhũng sáng kiến kinh nghiệm , tất cả các tài liệu đều miễn phí. 

Bản tham khảo tóm tắt.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 3
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2022 - 2023

I. THEO CHỦ ĐỀ - BÀI HỌC

Thời lượng dành cho môn GDTC ở lớp 3 là 70 tiết trong năm học, được phân bổ cho các nội dung giáo dục như sau:

CHỦ ĐỀ

SỐ TIẾT

GHI CHÚ 

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

18  tiết

 

Bài 1 : Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại.

5 tiết

tuần 1,2

Bài 2: : Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại

4 tiết

tuần3,4

Bài 3: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn , thành 2  vòng tròn và ngược lại

3 tiết

tuần 5+6

Bài 4: Động tác  đi đều

6 tiết

tuần 7+8+9

Chủ đề: Bài tập thể dục

10  tiết

 

Bài 1: Động tác vươn thở , động tác tay.

2 tiết

tuần 10

Bài 2: Động tác chân và động tác lườn ,động tác bụng.

4 tiết

tuần 11+12

Bài 3 :Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa

3 tiết

tuần 13+14

Bài : Ôn tập chủ đề bài tập thể dục.

1 tiết

tuần 14

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

24  tiết

 

Bài 1: Bài tập phối hợp di chuyển qua chướng ngại vật trên đường thẳng

4 tiết

tuần 15+16

Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng gấp khúc

4 tiết

tuần 17+18

Bài 3 :Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình

5 tiết

tuần 19+20+21

Bài 4 : Bài tập tại chỗ tung bắt- bóng  bằng hai tay

5 tiết

21+22+23

Bài 5: Bài tập di chuyển tung , bắt -bóng bằng hai tay

5 tiết

24+25+26

Thể thao tự chọn

Chủ đề: Thể thao tự trọn  

18  tiết

 

Bài 1 : Bài tập bổ trợ với bóng

 4 tiết

tuần 26+27+28

Bài 2: Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng ,  dẫn bóng đổi hướng.

 5 tiết

tuần 28+29+30

Bài 3: Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 

 5  tiết

tuần 31+32+33

Bài 4. Bài tập phối hợp dẫn bóng ném rổ hai tay trước ngực

4  tiết

tuần 33+34

Bài: Tổng kết năm học

1 tiết

tuần 35

Tổng 

70

 

Bản DEMO chi tiết

                                    
Mới hơn Cũ hơn