Phân phối chương trình lớp 3 môn giáo dục thể chất sách chân trời sáng tạo

 Phân phối chương trình lớp 3 môn giáo dục thể chất sách chân trời sáng tạo

       PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 3                              

                          Mỗi tuần : 02 tiết - Cả năm: 70 tiết ( 2022 - 2023)      

                                 Sách Chân Trời Sáng Tạo  

CHỦ ĐỀ

TUẦN

BÀI

TIẾT

TÊN BÀI

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

1

1

1

Tổ chức lớp – trò chơi

2

Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại

2

3

Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại

4

Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại

3

5

Ôn Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai , ba hàng dọc và ngược lại

2

6

Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại

4

7

Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại

8

Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại

5

9

Ôn tập biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai , ba hàng ngang và ngược lại

3

10

Biến đổi đội hình từ một vòng tròn , thành 2  vòng tròn và ngược lại

6

11

Biến đổi đội hình từ một vòng tròn , thành 2  vòng tròn và ngược lại

12

Ôn tập Biến đổi đội hình từ một vòng tròn , thành 2  vòng tròn và ngược lại

7

4

13

Học động tác Động tác  đi đều

14

Ôn động tác đi đều

8

15

Ôn động tác đi đều


xem bản demo                             


Mới hơn Cũ hơn