sáng kiến giúp học sinh lơp 4 học tốt môn nhảy dây

                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              Rạch Chèo, ngày 15  tháng 03 năm 2020 

BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 - Tên sáng kiến: "MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT            MÔN NHẢY DÂY  CHÂN TRƯỚC CHÂN SAU "

- Họ và tên: Bùi Văn Đạt

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Rạch Chèo.

- Cá nhân

- Thời gian đã triển khai thực hiện: Từ ngày 10/3/2019 đến ngày 18/05/2019.

PHẦN MỞ ĐẦU

I .  ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Tên sáng kiến: "Một số phương pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt môn nhảy dây chân trước chân sau”

2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

       Môn thể dục là phương tiện hiệu quả nhấttrong giáo dục thể chất ,thẩm mỹ, đặc biệt là ở bậc tiểu học, thông qua môn học này đã hình thành cho các em những kiến thức ban đầu về sức khỏe,lòng trung thực , can đảm và đặc biệt là trang bị cho các em có một thế giới tinh thần thoải mái hơn, giúp các em phát triển toàn diện hơn, từ đó giúp các em học tốt các môn học khác.

         Việc giáo dục một con người toàn diện không chỉ giáo dục cho họ có đạo đức tốt, có trình độ hiểu biết, nắm chắc các kiến thức khoa học và xã hội mà còn phải giáo dục cho họ biết nhìn nhận, phân biệt, biết thưởng thức cái đẹp và biết làm đẹp cho cuộc sống nói chung, cuộc sống của mình nói riêng.Vì vậy có thể nói rằng giáo dục thể chất cho con người là không thể thiếu được trong cuộc sống ở trong bất kỳ thời đại nào.

    Qua thực tế giảng dạy từ những năm trước đây. Tôi nhận thấy rằng giáo dục thể chất được xem là một môn học có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện của học sinh, trong đó việc duy trì đều đặn hoạt động  tập thể dục, các bài tập thẩm mỹ, chạy nhảy… Đặc biệt là bài tập nhảy dây chân trước chân sau đối với học sinh lớp 4 rất cần thiết, vừa rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sự khéo léo cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của bản thân và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh.

      Sau khi nghiên cứu và thực hiện trong nhiều năm, tôi cảm nhận được đây là môn học và cũng là bài tập rất phù hợp để phát triển thể chất đối với các em học sinh tiểu học hiện 

Bản DEMO


sáng  kiến giúp học sinh lơp 4 học tốt môn nhảy dây                                                     
Mới hơn Cũ hơn