Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm cấp tiểu học

  Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm cấp tiểu học mới nhất


Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2

SKKN: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2

SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm giúp đỡ học sinh cá biệt tiến bộ trong học tập

3. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3

SKKN: Nâng cao hứng thú học tập môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 3

SKKN: Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh trong công tác chủ nhiệm

4. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

SKKN: Vận dụng biện pháp trò chơi vào việc dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4

Báo cáo sáng kiến: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

- Biện pháp nâng cao chất lượng dạy Kể chuyện lớp 4

5. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 5
Mới hơn Cũ hơn