Tổng hợp giáo án lớp 4 cánh diều đầy đủ cả năm

 Tổng hợp giáo án lớp 4 cánh diều đầy đủ cả năm ( giáo án được cập nhật liên tục) được chúng tôi siêu tập từ các diễn đàn giáo dục, tất cả các giáo án đều được biên soạn dưới font chữ font time new roman thích hợp với mọi hệ điều hành máy tính hiện nay. Giáo án được soạn theo công văn 2345 đảm bảo đầy đủ lượng kiến thức theo chương trình mới 2018.

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/fhiivg568 

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 cánh diều.

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN WORD

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án  Khoa học cánh diều 4

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 

Giáo án  Âm nhạc cánh diều  4 

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4 

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 

Giáo án  Giáo dục thể chất cánh diều 4 

Giáo án tin học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Mĩ thuật 4 cánh diều 4 (đang cập nhật )

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN POWERPOINT

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án  Khoa học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 (đang cập nhật )

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án tin học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Mĩ thuật 4 cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Âm nhạc cánh diều  4 (đang cập nhật )

Giáo án  Giáo dục thể chất cánh diều 4 (đang cập nhật )

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpoint

Mới hơn Cũ hơn