Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cánh diều bản powerpoint

 Giáo án powerpoint Tiếng Việt lớp 4 sách Cánh Diều được biên soạn dưới dạng trình chiếu, giáo án được các thầy cô trong cộng đồng giáo viên tiểu học biên soạn và chia sẻ miễn phí. Các nội dung cũng như hình thức được biên soạn một cách chi tiết, sáng tạo mang đậm bản sắc của môn học .

Giáo án được cập nhật liên tục khi có tuần mới, thầy cô chú ý theo dõi để tải toàn bộ 35 tuần của môn học nhé

Giáo án TV tuần  1                 Giáo án TV tuần  18

Giáo án TV tuần  2                 Giáo án TV tuần  19

Giáo án TV tuần  3                 Giáo án TV tuần  20

Giáo án TV tuần  4                 Giáoán TV tuần  21

Giáo án TV tuần  5                 Giáo án TV tuần  22

Giáo án TV tuần  6                 Giáo án TV tuần  23

Giáo án TV tuần  7                 Giáo án TV tuần  24

Giáoán TV tuần  8                  Giáo án TV tuần 25

Giáo án TV tuần  9                 Giáo án TV tuần  26

Giáo án TV tuần 10                 Giáo án TV tuần 27

Giáo án TV tuần 11                Giáo án TV tuần 28

Giáo án TV tuần 12                Giáo án TV tuần 29

Giáo án TV tuần 13                Giáo án TV tuần 30

Giáo án TV tuần 14                Giáo án TV tuần 31

Giáo án TV tuần 15                 Giáo án TV tuần 32

Giáo án TV tuần 16                Giáo án TV tuần 33

Giáo án TV tuần 17                Giáo án TV tuần 34

Giáo án TV tuần 35

  Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/cgfstj465

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN POWERPOINT

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 

Giáo án  Khoa học cánh diều 4

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN WORD

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án  Khoa học cánh diều 4

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 

Giáo án  Âm nhạc cánh diều  4 

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4 

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 

Giáo án  Giáo dục thể chất cánh diều 4 

Giáo án tin học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Mĩ thuật 4 cánh diều 4 (đang cập nhật ))

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpointMới hơn Cũ hơn