Giáo án powerpoint môn công nghệ lớp 4 sách chân trời sáng tạo

 Giáo án powerpoint môn công nghệ lớp 4 sách chân trời sáng tạo được biên soạn dưới dạng trình chiếu tác giả biên soạn chỉn chu hình ảnh sác nét âm thanh chân thực, bố cục của bài giảng đầy đủ các bước theo yêu cầu của môn học.

Sau đây mời quý thầy cô tham khảo giáo án khoa học lớp 4 sách chân trời sáng tạo

Giáo án công nghệ học tuần 1                - Giáo án công nghệ tuần 18

Giáo án công nghệ học tuần 2                - Giáo án công nghệ tuần 19

Giáo án công nghệ học tuần 3                - Giáo án công nghệ tuần 20

Giáo án công nghệ học tuần 4                - Giáo án công nghệ tuần 21

Giáo án công nghệ học tuần 5                - Giáo án công nghệ tuần 22

Giáo án công nghệ học tuần 6                - Giáo án công nghệ tuần 23

Giáo án công nghệ học tuần 7                - Giáo án công nghệ tuần 24

Giáo án công nghệ học tuần 8                - Giáo án công nghệ tuần 25

Giáo án công nghệ học tuần 9                - Giáo án công nghệ tuần 26

Giáo án công nghệ học tuần 10                - Giáo án công nghệ tuần 27

Giáo án công nghệ học tuần 11               - Giáo án công nghệ tuần 28

Giáo án công nghệ học tuần 12                - Giáo án công nghệ tuần 29

Giáo án công nghệ học tuần 13                - Giáo án công nghệ tuần 30

Giáo án công nghệ học tuần 14                - Giáo án công nghệ tuần 31

Giáo án công nghệ học tuần 15                - Giáo án công nghệ tuần 32

Giáo án công nghệ học tuần 16                - Giáo án công nghệ tuần 33

Giáo án công nghệ học tuần 17                - Giáo án công nghệ tuần 34

Giáo án công nghệ học tuần 35        

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/fhiivg568

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               

Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

- Sáng kiến bài thể dục phát triển chung       

Mới hơn Cũ hơn