Giáo án power Khoa Học lớp 4 Cánh diều

 Giáo án powerpoint môn Khoa Học lớp 4 sách Cánh Diều được biên soạn dưới dạng trình chiếu hình ảnh đẹp âm thanh, kênh chữ sắc nét tạo nguồn cảm hứng cho học sinh  học tập không biết mệt mỏi , giáo án được chúng tôi siêu tập trên các diễn đàn giáo dục cánh diều, tất cả các giáo án đều miển phí thầy cô nên tải bằng máy tính nhé.

Giáo án được cập nhật liên tục trong năm học mời thầy cô chú ý theo dỏi để tải giáo án

Giáo án tuần   1           Giáo án tuần 18

Giáo án tuần   2           Giáo án tuần  19

Giáo án tuần   3          Giáo án tuần   20

Giáo án tuần   4          Giáo án tuần   21

Giáo án tuần   5          Giáo án tuần   22

Giáo án tuần   6          Giáo án tuần   23

Giáo án tuần   7          Giáo án tuần   24

Giáo án tuần   8          Giáo án tuần   25

Giáo án tuần   9          Giáo án tuần   26

Giáo án tuần 10          Giáo án tuần   27

Giáo án tuần 11          Giáo án tuần   28

Giáo án tuần 12          Giáo án tuần   29

Giáo án tuần 13           Giáo án tuần  30

Giáo án tuần 14           Giáo án tuần  31

Giáo án tuần 15           Giáo án tuần  32

Giáo án tuần 16           Giáo án tuần  33

Giáo án tuần 17           Giáo án tuần  34

 Giáo án tuần  35

Nhóm facebook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/cgfstj465 

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN POWERPOINT

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 

Giáo án  Khoa học cánh diều 4

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN WORD

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án  Khoa học cánh diều 4

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 

Giáo án  Âm nhạc cánh diều  4 

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4 

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 

Giáo án  Giáo dục thể chất cánh diều 4 

Giáo án tin học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Mĩ thuật 4 cánh diều 4 (đang cập nhật ))

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpoint


Mới hơn Cũ hơn