Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến

 Tổng hợp mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và, danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2022-2023. 

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến
DOWLOAD                     
DOWLOAD DỰ PHÒNG

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH 


TRƯỜNG TH ĐỨC THUẬN

CỘNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


             Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2022 - 2023

           

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thư            Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/08/1986.

Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh – Đức Thọ - Hà Tĩnh. Dân tộc: Kinh

            Chổ ở hiện nay: TDP 8 - P. Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh

            Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học 

            Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn Tổ 2, 3 – PCT Công đoàn- Giáo viên

            Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đức Thuận

            II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONNG NĂM HỌC 2022 - 2023

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao

Năm học 2022 - 2023, bản thân tôi được nhận các nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy và chủ nhiệm và lớp 3A2

- Tổ trưởng Tổ chuyên môn Tổ 2, 3

- Khối trưởng khối 3

- PCT Công đoàn.

             2.  Thành tích đạt được của cá nhân

 2.1. Tư tưởng chính trị

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; luôn trau dồi phẩm chất tư cách đạo đức nhà giáo.

Luôn chấp hành và vận động nhân dân, phụ huynh thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối  chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Luôn chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà trường, luôn thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của cấp trên phát động; luôn có ý thức xây dựng nếp sống văn minh nơi cư trú.

Luôn có ý thức vươn lên trong nghề nghiệp; xây dựng tập thể đoàn kết; luôn trung thực trong công tác được sự tín nhiệm cao của học sinh, phụ huynh và nhân dân.

        Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để thực sự xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

 2.2. Về chuyên môn:

Chỉ đạo tổ thực hiện đúng và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra cụ thể:

 - Tập thể tổ:

+ Tổ: Đạt Xuất sắc;

+ Lớp: 3 lớp đạt xuất sắc, 3 lớp đạt tiên tiến;

+ Các sân chơi:

 Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia 18 em

4 giải Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh

1 em đạt giải IOE cấp Tỉnh. Cùng với nhiều giải Trạng nguyên Tiếng Việt, Violympic Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh cấp Tỉnh.

9 em đạt giải Vàng violympic Toán Tiếng Việt, 1em đạt giải Bạc Vàng violympic Toán Tiếng Việt cấp trường

+ 1 giáo viên giỏi cấp Thị

+ 3 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã (1 giải Nhì, 1giải Ba và 1 giải Khuyến khích)

+ 3 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ 3 giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ 3 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị công nhận SKKN cấp Thị xã

+ Về chất lượng: 100% Hoàn thành chương trình lớp học;

            - Cá nhân:

            + Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thị xã;

+ Đạt giáo viên dạy  giỏi cấp Thị xã;

   + SKKN đề nghị công nhận cấp Thị xã;

+ Đạt giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

   + Tập thể lớp: Đạt xuất sắc;

   + Về chất lượng: 100% Hoàn thành chương trình lớp học;

+ Về Năng lực: Đạt 100%;

+ Về Phẩm chất: Đạt 100%;

+ Về VSCĐ: Đạt 100%;

+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu đạt:

6 học sinh đạt cấp Quốc gia Trạng nguyên Toàn tài (3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích)

3 học sinh đạt cấp Quốc gia Toán- Tiếng Việt (1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích)

2 học sinh đạt Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh (1giải Nhất, 1 giải Nhì)

10 học sinh đạt giải Violimpic Toán- Tiếng Việt cấp Tỉnh (4 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích)

11 học sinh đạt giải Violimpic Toán- Tiếng Anh cấp Tỉnh (4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích)

+ Về chất lượng mũi nhọn: 25/36 em đạt thành tích cao trong học tập

 được nhà trường tặng giấy khen.

2.3. Các hoạt động khác:

 - Phối hợp nhịp nhàng với tổng phụ trách đội, động viên, khích lệ học sinh thực hiện tốt hoạt động của Sao nhi đồng, kết nạp 70 em Sao Nhi đồng lớp 3 vào Đội TNTPHCM;

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp như tổ chức nuôi heo đất theo kế hoạch của Thị đoàn; mua tăm tre ủng hộ người mù và ủng hộ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp nhà trường tổ chức Tết ấm áp-  Xuân yêu thương”;

 - Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để 100% học sinh tham gia mua thẻ BHYT;

- Là một Tổ trưởng tổ chuyên môn tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng chặt chẽ quy chế hoạt động của tổ chuyên môn. Đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu trường, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

 

Trên đây là những thành tích cơ bản mà tôi đã đạt được trong năm học  2022-2023. Kính mong Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét duyệt./.

                       Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                   Đức Thuận, ngày 13 tháng 5 năm 2023

 

  XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG          NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

         HIỆU TRƯỞNG


     Nguyễn Thị Anh Đào                                              Nguyễn Thị Thư   

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC: 2022 - 2023

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên: Trần Thị Hiền           Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 27 tháng 08 năm 1984

- Quê quán: Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An.

- Trú quán:  Khối Tân Hương - Thị trấn Tân Lạc - Quỳ Châu - Nghệ An.

- Đơn vị công tác:  Trường THCS Hạnh Thiết

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Giáo viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm TDTT

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Trong năm học 2022 - 2023, tôi được giao các nhiệm vụ sau đây:

- Chủ nhiệm lớp 6A1

- Giảng dạy môn GDTC lớp 6A1, 6A2, 6A3, 7A1, 7A2; môn HĐTN, HN lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ:

- Chất lượng học sinh đại trà: đạt 100%.

- Đạt GV dạy giỏi cấp huyện (chu kỳ 2013 - 2015; 2015 - 2017; 2017 - 2019)

- Đạt GVTPT Đội giỏi cấp huyện (chu kỳ 2014-2016, 2016-2018; 2018-2019)

- Công tác chủ nhiệm: Bản thân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của GVCN, luôn quan tâm nắm bắt tình hình lớp, phối hợp với GVBM, phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh. Đạt GV xuất sắc tiêu biểu trong công tác chủ nhiệm.

- Kết quả lớp chủ nhiệm:

+ Lớp đạt xuất sắc, đứng thứ 2 toàn trường.                                                                                  

+ Kết quả học tập: Tốt: 28 - Khá: 14

+ Học sinh giỏi cấp huyện: 26 lượt (Nhất: 2 - Nhì: 7 - Ba: 9 - KK: 8)

          + Các phong trào: Giải nhất thi trưng bày “Vở sạch chữ đẹp, Hoa điểm 10”; Giải ba hội thi văn nghệ 20/11; Giải ba PT hoa điểm 10; Giải nhì thi thiết kế và trình diễn thời trang tái chế; Giải nhất thi Vẽ tranh và thuyết trình về các nhân vật lịch sử bằng ngôn ngữ Tiếng Anh…

b) Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

Sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3 (Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở thuộc lĩnh vực GD&ĐT năm 2023).

Đề tài:Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 6A1 trường THCS Hạnh Thiết

Sáng kiến kinh nghiệm trên được áp dụng vào thực tế quá trình hoạt động công tác chủ nhiệm của bản thân và đạt nhiều kết quả tốt.

c) Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn:

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và tổ chức hoạt động như: Soạn bài trên máy tính, dạy giáo án điện tử, chiếu phim tự liệu…

d) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn trung thực trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, hoàn thành nghĩa vụ của công dân nơi địa phương cư trú.

đ) Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tích cực tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên. Có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

e) Phẩm chất đạo đức và lối sống:

Luôn giữ vững phẩm chất và nhân cách nhà giáo, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm người cán bộ viên chức ngành giáo dục.Tâm huyết với nghề nghiệp,có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, không chia rẽ bè phái.Có trách nhiệm cao trong công việc.

Trung thực, tự trọng, thực hiện công bằng trong giảng dạy và giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ. Đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.Thực hiện phê bình và tự phê bình, thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

g) Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên (đối với cán bộ quản lý); vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

- Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: Có ý thức và trách nhiệm tham gia và xây dựng tập thể công đoàn nhà trường, chi bộ nhà trường luôn vững mạnh.

- Tham gia tích cực, sôi nổi trong các hoạt động phong trào công đoàn, các phong trào thi đua do công đoàn, nhà trường và ngành tổ chức.

h) Công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: Có ý thức tham gia các phong trào từ thiện theo kế hoạch của các cấp triển khai.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 

Năm

Hình thức, nội

dung khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

2020

Lao động tiên tiến

 

Số 1716/QĐ-UBND, ngày 14/08/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

SKKN cấp cơ sở

 

Số 1407/QĐ-UBND, ngày 30/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

 

 

 

2021

 

Lao động tiên tiến

 

Số 1405/QĐ-UBND, ngày 09/07/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

SKKN cấp cơ sở

 

Số 825/QĐ-UBND, ngày 07/05/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

Giấy khen

TPT Đội xuất sắc

Số 22- QĐ/HĐĐ ngày 27/08/2021 của Chủ tịch HĐĐ huyện Quỳ Châu.

Huy hiệu

“Phụ trách giỏi

Số 272-QĐKT/TWĐTN-VP, tháng 04/2021 của BCH TW Đoàn.

 

 

 

2022

Lao động tiên tiến

 

Số 2570/QĐ-UBND, ngày 29/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

SKKN cấp cơ sở

 

Số1872/QĐ-UBND, ngày 17/05/2022 của Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

Giấy khen

 

Số 1049/QĐ-SGD&ĐT, ngày 15/08/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Giấy khen

 

Số 1191/QĐ-SGD&ĐT, ngày 14/09/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Trên đây là bản khai thành tích của cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

                   Phạm Thị Quỳnh

 

     NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

Trần Thị Hiền

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN                Giới tính: Nữ

- Sinh ngày 27 tháng 08 năm 1984

- Quê quán: Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An.

- Trú quán:  Khối Tân Hương - Thị trấn Tân Lạc - Quỳ Châu - Nghệ An.

- Đơn vị công tác:  Trường THCS Hạnh Thiết

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Giáo viên TPT Đội

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm TDTT

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Trong năm học 2021 - 2022, tôi được giao các nhiệm vụ sau đây:

- Giáo viên TPT Đội

- Giảng dạy môn Thể dục lớp 7A5.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a. Kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ:

- Chất lượng học sinh đại trà: đạt 100%.

- Số học sinh giỏi do bản thân bồi dưỡng, giảng dạy: 02 (Giải Nhất cuộc thi Vẽ tranh Chúng em tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn” do HĐĐ huyện tổ chức).

- Đạt GV dạy giỏi cấp huyện (chu kỳ 2013 - 2015; 2015 - 2017; 2017 - 2019)

- Đạt GV TPT Đội giỏi cấp huyện (chu kỳ 2014-2016, 2016-2018; 2018- 2019)

  - Được BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017.

- Được BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Phụ trách giỏi” vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xậy dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh năm 2021.

 - Là thành viên CLB TPT Đội huyện Quỳ Châu tham gia vòng Chung kết Liên hoan các CLB TPT Đội tỉnh Nghệ An năm 2022 đạt giải Ba. 

- Công tác Đội:

+ Với vai trò là một TPT ngay từ đầu năm học, sau khi được quán triệt các nhiệm vụ năm học của nhà trường, bản thân tôi đã chủ động tham mưu với Chi bộ, BGH nhà trường về các mô hình hoạt động của Liên đội gắn với chương trình hành động cụ thể để hoạt động của Liên đội thật phong phú, sinh động và hấp dẫn với nhiều màu sắc.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động cho Liên đội (kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên đội, các chi đội cho đến kế hoạch hoạt động cả năm học, hoạt động theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động thực tiễn của HĐĐ đã định trong năm; Kế hoạch phối kết hợp với các lực lượng giáo dục, với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường…)

+ Lên kế hoạch cụ thể các cuộc thi, các buổi sinh hoạt chủ đề, các chương trình công tác Đội đến các chi đội nên phong trào hoạt động của Liên Đội luôn đạt kết quả tốt.

+ Chủ động tham mưu với Chi bộ, BGH nhà trường về các mô hình hoạt động của Liên đội gắn với chương trình hành động cụ thể để hoạt động của Liên đội, dự trù các khoản thu và chi của Liên đội trong năm học. Đề xuất các biện pháp hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động Đội trong năm học đạt kết quả tốt. Ngoài ra qua các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm thì tôi đã lồng ghép thêm các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ATGT...sáng tạo, đổi mới, đa dạng hóa trong cách tổ chức hoạt động một cách phù hợp với đặc điểm, đối tượng để nhằm gắn kết công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho các em đội viên như: Rung chuông vàng, hái hoa dân chủ, hoa điểm 10, văn hóa văn nghệ, TDTT...

b. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

Sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3(Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 17/05/2022 về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở thuộc lĩnh vực GD- ĐT năm 2022)

Đề tài:Một số biện pháp nâng cao kỹ năng thực hành nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho đội viên của Liên đội trường THCS Hạnh Thiết

Sáng kiến kinh nghiệm trên được áp dụng vào thực tế quá trình hoạt động công tác Đội của bản thân và đạt nhiều kết quả tốt.

c. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn:

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và hoạt động công tác Đội như: Soạn bài trên máy tính, dạy giáo án điện tử, chiếu phim tự liệu…

d. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn trung thực trong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, hoàn thành nghĩa vụ của công dân nơi địa phương cư trú.

đ. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tích cực tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên. Có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

e. Phẩm chất đạo đức và lối sống:

Luôn giữ vững phẩm chất và nhân cách nhà giáo, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm người cán bộ viên chức ngành giáo dục.Tâm huyết với nghề nghiệp,có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, không chia rẽ bè phái.Có trách nhiệm cao trong công việc.

Trung thực, tự trọng, thực hiện công bằng trong giảng dạy và giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ. Đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.Thực hiện phê bình và tự phê bình, thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

g. Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên (đối với cán bộ quản lý); vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

- Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: Có ý thức và trách nhiệm tham gia và xây dựng tập thể công đoàn nhà trường, chi bộ nhà trường luôn vững mạnh.

- Tham gia tích cực, sôi nổi trong các hoạt động phong trào công đoàn, các phong trào thi đua do công đoàn, nhà trường và ngành tổ chức.

h. Công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: Có ý thức tham gia các phong trào từ thiện theo kế hoạch của các cấp triển khai.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 

Năm

Hình thức, nội

dung khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2018 - 2019

Lao động tiên tiến

 

- Số 1542/QĐUB, ngày 12 tháng 07 năm 2019 do UBND huyện Quỳ Châu ban hành.

 

2019 - 2020

Lao động tiên tiến

 

SKKN cấp cơ sở

 

- Số 1716/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 08 năm 2020  do UBND huyện Quỳ Châu ban hành.

- Số 1407/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 06 năm 2020  do UBND huyện Quỳ Châu ban hành.

 

2020 - 2021

Lao động tiên tiến

 

SKKN cấp cơ sở

 

- Số 1405/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 07 năm 2021 do UBND huyện Quỳ Châu ban hành.

- Số 825/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 05 năm 2021 do UBND huyện Quỳ Châu ban hành.

2020 - 2021

Giấy khen

TPT Đội xuất sắc

- Số 22-QĐ/HĐĐ ngày 27 tháng 08 năm 2021 do HĐĐ huyện Quỳ Châu ban hành.

2020 - 2021

Huy hiệu

“Phụ trách giỏi

- Số 272-QĐKT/TWĐTN-VP, tháng 04 năm 2021 do BCH TW Đoàn ban hành.

2021 - 2022

SKKN cấp cơ sở

 

- Số1872/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 05 năm 2022 do UBND huyện Quỳ Châu ban hành.

Trên đây là bản khai thành tích của cá nhân đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Quỳ Châu, ngày 25 tháng 05 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

 

 

 

                Nguyễn Thị Xuân

 

      NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 

 

 

 

Trần Thị Hiền

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Mới hơn Cũ hơn