Biên bản, nhận xét, phụ lục sách giao khoa lớp 5

 Biên bản, nhận xét, phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 sách giao khoa lớp 5 sách chân trời sáng tạo, kết nối tri thức, cánh diều tất các các môn.

Link dowload      
Do phiếu nhận xét, biên bản và các phụ lục rất nhiều dưới đây chỉ là một bản DEMO thầy cô bấm vào dowload phía trên để tải đầy đủ nhé.

                                                        PHIẾU NHẬN XÉT

                                            Về tổ chức nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn 

                       Sách giáo khoa lớp 5 Môn Tiếng Việt theo chương trình GDPT 2018

                                                         Năm học 2024-2025

Họ tên: ...................................................................................

Chức vụ: Giáo viên nhiều môn

Tổ chuyên môn: ............

Đơn vị công tác: Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký

NỘI DUNG

I. VĂN BẢN PHÁP LÝ 

    Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (TT27);

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ4119);

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ392);

Căn cứ công văn số 13656/VP-VX ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ365);

Căn cứ Công văn số 742/GDĐT-TH ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT;

  Căn cứ Công văn số 126/GDĐT-TH ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT;

Thực hiện theo kế hoạch số 61/KH-TVK ngày 19 tháng 02 năm 2024 của trường TH,THCS và THPT Trương Vĩnh Ký về Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT.

           Bản thân tự nghiên cứu, góp ý, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 như sau:

  II. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

 Nhận xét đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (căn cứ QĐ365).

1. Tiếng Việt 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng CB), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.          

a) Ưu điểm:

+ Bố cục, cấu trúc rõ ràng.

+ SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, tạo được sự hứng thú cho HS.

+ Lượng kiến thức truyền thụ phù hợp với HS gắn liền với các hoạt động trong cuộc sống. Bài tập đọc kết hợp với hình ảnh minh họa phù hợp.

+ Câu hỏi đưa ra cho mỗi nội dung hoạt động lượng kiến thức phù hợp.

+ Kênh chữ và kênh hình được chọn lọc, có tính thẩm mỹ cao.

+ Sử dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức giúp học sinh dễ hiểu.

+ Màu sắc, hình ảnh đa dạng, phong phú, bao quát được nhiều lĩnh vực trong đời sống.

      b) Hạn chế:

+ Bài đọc dài đối với học sinh lớp 5.

+ Câu hỏi mở rộng của phần bài đọc nhiều.

      2. Tiếng Việt 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Bùi Mạnh Hùng       (TCB), Trần Thị Hiền Lương (CB), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lệ Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.         

        a) Ưu điểm:

+ Cấu trúc SGK có đủ các thành phần cơ bản sau: phần chương hoặc chủ đề; bài học; giải thích thuật ngữ; mục lục.

+ SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ.

+ Tên các chủ điểm rất gợi mở và hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn đất nước, con người, các vùng miền trên đất nước, giúp các em rèn luyện, phát triển kĩ năng đọc, nghe, nói, viết. Nội dung gắn với đời sống thực tiễn và những giá trị văn hóa Việt Nam.

        b) Hạn chế:

+ Câu hỏi phần bài đọc nhiều.

+ Nội dung viết đoạn văn còn nhiều, một số nội dung viết văn còn khó.

      3. Tiếng Việt 5 – NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh - Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (TCB kiêm CB), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.                  

         a) Ưu điểm:

+ Bố cục rõ ràng.

+ SGK trình bày hấp dẫn, kênh hình đảm bảo tính thẩm mĩ, trực quan, tạo được sự hứng thú cho HS.

+ Lượng kiến thức truyền thụ phù hợp với HS, gắn liền với đời sống giúp HS dễ hiểu, dễ nhớ.

+ Màu sắc, hình ảnh đa dạng, phong phú, bao quát được nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

+ HS vận dụng được kiến thức vào cuộc sống.

         b) Hạn chế:

+ Một số bài phông chữ chưa phù hợp.

+ Một số bài hình ảnh nhiều, rườm rà khiến HS không tập trung vào bài học.

+ Một số từ ngữ chưa phù hợp, khó hiểu với học sinh lớp 5.

       4. Kết luận: Đề xuất chọn Sách Tiếng Việt 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam - Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng CB), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.           

                                                                                       GIÁO VIÊN KÝ TÊN

Giáo án chân trời sáng tạo                                    


Giáo án kết nối                                    

Giáo án cánh diều                                   

                                                                                        

      


Mới hơn Cũ hơn