Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint được soạn thảo dưới dạng trình chiếu , là công cụ hỗ trợ dạy học đắc lực cho thầy cô giáo trong công tác giảng dạy theo chương trình mới 2018. giáo án được trình bày chi tiết, hấp dẫn lôi quấn người học 

 Đôi nét về sách toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống . Cuốn sách như người bạn thân thiết, giúp các em tự tìm tòi, khám phá và học tập một cách sáng tạo theo năng lực của mình. Với giáo viên, cuốn sách giúp cho người dạy thể hiện tốt các ý tưởng và phương pháp dạy học tiên tiến; cung cấp đầy đủ các nội dung môn học phù hợp với nhiệm vụ hình thành kiến thức – kĩ năng cơ bản: phát triển các phẩm chất, năng lực toán học cho học sinh theo hướng tích hợp.

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Thầy cô có thể tải giáo án theo từng tuần tại đây .Chú ý giáo án sẽ được cập nhật trước một tuần , hãy bấm vào từng tuần để tải giáo án nhé. nêu file bị lỗi hoặ không tải được thầy cô liên hệ với ad min để được hỗ trợ


- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 1             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 18

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 2             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 19

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 3             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 20

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 4             - Giáo án toán kết nối tri thức tuần 21

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 5             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 22

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 6             - Giáo án toán kết nối tri thức tuần 23

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 7             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 24

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 8             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 25

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 9             - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 26 

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 10           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 27

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 11           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 28

- Giáo án toán kết nối tri thức tuần 12           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 29

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 13           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 30  

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 14           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 31    

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 15           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 32 

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 16           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 33

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 17           - Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 34

- Giáo án toán kết nối tri thức  tuần 35

Chúng tôi hi vọng bộ giáo án này là công cụ hỗ trợ hữu ích cho quý thầy cô trong giảng dạy

Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo sách chân trời sáng tạo : https://zalo.me/g/praqmy449 

Giáo án lớp 3 kết nối

- Giáo án tiếng việt lớp 3 kết nối

Ordered List

Mới hơn Cũ hơn