Phân phối chương trình lớp 5 sách chân trời sáng tạo

 Phân phối chương trình và kế hoạch bài dạy môn Toán cho lớp 5 sách "Chân trời sáng tạo" đã được chúng tôi siêu tập và biên soạn một cách đầy đủ tất cả cá môn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, trí tuệ, thể chất, khoa học và công nghệ.

LINK DOWLOAD 

Phân phối môn Toán

Phân phối môn Tiếng việt

Phân phối môn Đạo đức

Phân phối môn lịch sủ - địa lý

Phân phối môn công nghệ

Phân phối môn mĩ thuật

Phân phối môn âm nhạc

Phân phối môn GDTC

Phân phối môn khoa học

Phân phối môn Tin học

Phân phối môn HĐTN

LINK NHÓM ZALO lớp 5 sách chân trời sáng tạo :    

                

Giáo án trình chiếu powerpoint và word được cập nhật trước 1 tuần của năm học 2024-2025 trên www.hanhtranggiaovien.com. Tất cả giao án được chia sẻ miển phí như các năm trước

Chương trình bao gồm một loạt các hoạt động, bài tập và dự án thực tế nhằm khuyến khích học sinh tìm hiểu, khám phá và tư duy sáng tạo. Nội dung của chương trình bao gồm các môn học như Toán, Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, Khoa học, Công nghệ, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí.

Dưới đây là phân phối chương trình và kế hoạch bài dạy cho lớp 5:

Toán: Bao gồm các chủ đề như Số học cơ bản, Phép toán cơ bản, Đại số và Hình học cơ bản.

Tiếng Việt: Tập trung vào kỹ năng đọc, viết, ngữ pháp và văn hóa ngôn ngữ.

Giáo dục thể chất: Bao gồm các hoạt động thể dục, thể thao và rèn luyện sức khỏe.

Khoa học và Công nghệ: Tập trung vào các khái niệm khoa học cơ bản, thí nghiệm và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày.

Tiếng Anh: Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ tiếng Anh.

Lịch sử và Địa lí: Tìm hiểu về lịch sử, địa lý và văn hóa của Việt Nam và thế giới.

Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ giúp học sinh phát triển một cách toàn diện và đạt được thành công trong học tập.

Mới hơn Cũ hơn