Giáo án lớp 5 soạn theo công văn 2345 và 3799

          Giáo án lớp 5 soạn theo công văn 2345 và 3799

Giáo án lớp 5 là mẫu giáo án bài giảng theo chương trình mới và được soạn theo công văn 2345 và 3799 của bộ giáo dục và đào tạo, quý thầy cô có thể tải về miền phí chọn bộ 35 tuần bao gồm các môn Tiếng Việt, toán , địa lý và lịch sử, âm nhạc,kỳ thuật, mĩ thuật, đạo đức, Khoa học , sau đay là nội dung chi tiết mời quý thầy cô tham khảo.

Giáo án lớp 5 soạn theo công văn 2345 và 3799

Giáo án Demo

Toán

ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Học sinh biết đọc và viết phân số, biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.

- HS vận dụng kiến thức làm được các bài tập 1, 2, 3, 4.

- Năng lực: NL tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đồ dùng

- GV: Các tấm bìa cắt và vẽ các hình như  SGK-  T3

- HS: SGK, vở viết

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học

- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động GV

Hoạt động HS

 1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

- Cho HS hát

- KT đồ dùng học toán.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng

- HS hát

- HS chuẩn bị đồ dùng học tập
- HS nghe, ghi vở

2. Hoạt động ôn tập khái niệm về phân số:(15 phút)

*Mục tiêu:Giúp HS biết đọc và viết phân số, biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.

*Cách tiến hành:

 a) Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

- GV dán tấm bìa lên bảng.

 

- Yêu cầu HS quan sát

- Yêu cầu HS nêu tên gọi phân số, tự viết phân số.

- GVKL: Ta có phân số  đọc là “hai phần ba”.

- Yêu cầu HS chỉ vào các phân số ;;;  và nêu cách đọc.

- Tương tự các tấm bìa còn lại.

- GV theo dõi, uốn nắn.

b) Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

- Yêu cầu HS thảo luận tìm ra cách viết thương của phép chia, viết STN dưới dạng phân số.

- GV HD HS viết.

 

- GV nhận xét.

 


 

- HS quan sát và nhận xét.

- HS thực hiện.

 

 

- 1 HS nhắc lại.

 

- HS chỉ vào các phân số ;;;  và nêu cách đọc.

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận

 

 

- HS viết lần lượt và đọc thương.

1 : 3 =  (1 chia 3 thương là )

3. HĐ luyện tập, thực hành: (15 phút)

*Mục tiêu:  Giúp HS biết vận dụng khái niệm phân số để làm các bài tập 1,2,3, 4.

*Cách tiến hành:

 Bài 1: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp

- GV nhận xét chữa bài

 

- Yêu cầu HS làm miệng

 

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS làm bài

 - GV theo dõi nhận xét.

 

 

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

 

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

 

 Bài 4: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS làm miệng.

- GV chấm 1 số bài, nhận xét.

 

a. Đọc các phân số:

- HS làm bài theo cặp

; ;;;

b. Nêu tử số và mẫu số

- 1 HS làm miệng

 

- Viết thương dưới dạng phân số:

- HS làm bài cá nhân vào vở, báo cáo GV

3 : 5 = ;       75 : 100 = 

 

- Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu là 1.

- HS làm vào vở, 3 em làm trên bảng.

; ; 

 

- Điền số thích hợp              

- HS làm miệng.

- HS nêu lại nội dung ôn tập.

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3phút)

- Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Tìm thương(dưới dạng phân số) của các phép chia:

6 : 8 ;   12 : 15;    4 : 12;    20 : 25

- HS vận dụng kiến thức để chia 1 hình chữ nhật nào đó thành nhiều phần bằng nhau một cách nhanh nhất.

- HS thực hiện

 

   Quý thầy cô bấm vào dowload để tải giáo án 

                                                                        

Giáo án liên quan

Giáo án chân trời sáng tạo
- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
Giáo an kết nối 

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2

SKKN: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2

SKKN: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm giúp đỡ học sinh cá biệt tiến bộ trong học tập

3. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3

SKKN: Nâng cao hứng thú học tập môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 3

SKKN: Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh trong công tác chủ nhiệm

4. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

SKKN: Vận dụng biện pháp trò chơi vào việc dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4

Báo cáo sáng kiến: Rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy Kể chuyện lớp 4

5. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu lớp 5

       

                                                                        Mới hơn Cũ hơn