Hướng dẫn cách tính lương giáo viên chi tiết nhất

Hướng dẫn cách tính lương giáo viên chi tiết nhất.Có khi nào quý thầy cô thắc mắc cách tính lương giáo viên mình ra sao, các khoản trừ như thế nào, liệu người làm lương đã làm đúng cho mình hay chưa ? Câu hỏi đó hôm nay chúng tôi sẽ trả lời một cách chính sác và chi tiết nhât.

Hiện nay lương cơ sở của cán bộ công chức, viên chức là 1.490.000 đ và sẽ được tăng lên 1.800.000đ vào ngày 01/7/2023, sau đây là cách tính lương áp dụng chung cho giáo viên.

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng + Mức phụ cấp thâm niên được hưởng – Mức đóng Bảo hiểm xã hội

-  Lương cơ sở X Hệ số lương =

- A X (phụ cấp ưu đải + phụ cấp thâm niên (nếu có)) ) : 100= B

-  A+ B =  

Các khoản trừ bắt buộc 8% bhxh + 1,5 y tế + 1% thất nghiệp +1% công đoàn = 11,5%

Cách tính số tiền  để trừ các khoản bắt buộc như sau

- A:100 = T

Tx( phụ cấp thâm niên+ vượt khung nếu có):100 = D

D+T= U

U x 11,5%= E

Vậy lương sau khi các khoản trừ bắt buộc

C-E =  Lương thực nhận

Ví dụ : giáo viên  : Nguyễn Văn A đang có hệ số lương là 3,34 và thâm niên hiện 12 năm , 35 % ưu đải đứng lớp và lương cơ sở hiện tại 1490k  vậy lương của thầy Nguyễn Văn A được tính như sau

- 1.490.000đ x 3,34 = 4.976.600đ (A)

- (4.976.600đ (A) x (35+12) ):100= 2.339.002 đ (B)

- 4.976.600đ (A) + 2.339.002 đ (B) = 7.315.602 đ (C)

Số tiền  để chừ các khoản bắt buộc như sau

- 4.976.600đ (A) : 100% =  49.766 đ (T)

- 49.766 đ (T) x 12 : 100%  = 5.971đ (D)

49.766 đ (T) + 5.971đ (D) = 55.737 đ (U)

55.737 đ (U) X 11,5 = 640.975 đ  (E)

Vậy lương thực nhận của thầy Nguyễn Văn A sau khi trừ các khoản bắt buộc là

7.315.602 đ (C) - 640.975 đ  (E) = 6.674.627 đ

Đây là cách tính lương giáo viên chi tiết từng bước thầy cô tham khảo

Đối với giáo viên bậc tiểu học:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên bậc tiểu học hạng II, áp dụng hệ số lương viên chức loại A1: hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;

Chức danh nghề nghiệp giáo viên bậc tiểu học hạng III, áp dụng hệ số lương viên chức loại A0: hệ số lương từ 2,10 đến 4,89;

Chức danh nghề nghiệp giáo viên bậc tiểu học hạng IV, áp dụng hệ số lương viên chức loại B: hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.


Mới hơn Cũ hơn