Giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 bản powerpoint sách chân trời sáng tạo

 Giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 bản powerpoint sách chân trời sáng tạo được biên soạn đầy đủ 35 tuần dưới dạng trình chiếu slide  đẹp mắt , các hiệu ứng âm thanh video phong phú tạo hứng thu cho học sinh . 

ơ lược về môn TNXH : Khám phá thế giới xung quanh: Học sinh được giới thiệu với những kiến thức cơ bản về khoa học, tự nhiên và xã hội thông qua các chủ đề như thực vật, động vật, địa lý, lịch sử,..Nhận biết và phân loại: Học sinh được học cách phân loại và nhận biết các đối tượng xung quanh, ví dụ như phân biệt các thực vật, động vật, vật dụng,...


Tìm hiểu về tổ quốc Việt Nam: Học sinh được học về địa lý, văn hóa và lịch sử Việt Nam, biết về các khu vực và thành phố của Việt Nam, cũng như những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Học cách tương tác và giao tiếp với môi trường xã hội: Học sinh được học cách tương tác và giao tiếp với những người xung quanh, và học cách trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng. Khuyến khích tư duy sáng tạo: Học sinh được khuyến khích tư duy sáng tạo thông qua các bài tập và hoạt động thực tế.
Sau đây mời thầy cô tham khảo giáo án .

Các tuần tiếp theo sẽ update sớm nhất riêng tuần 1 đến 24 đầu năm học chúng tôi sẽ update đầy đủ

- Giáo án TNXH tuần    1        -Giáo án TNXH tuần 18

- Giáo án TNXH tuần    2        - Giáo án TNXH   tuần 19

- Giáo án TNXH tuần    3        - Giáo án TNXH   tuần 20

- Giáo án TNXH tuần    4        - Giáo án TNXH   tuần 21

- Giáo án TNXH tuần    5        - Giáo án TNXH   tuần 22

- Giáo án TNXH tuần    6        - Giáo án TNXH   tuần 23

- Giáo án TNXH tuần    7        -Giáo án TNXH   tuần 24

- Giáo án TNXH tuần    8        - Giáo án TNXH   tuần 25

- Giáo án TNXH tuần    9       - Giáo án TNXH   tuần 26

- Giáo án TNXH tuần   10      - Giáo án TNXH   tuần 27

- Giáo án TNXH tuần   11       - Giáo án TNXH   tuần 28

- Giáo án TNXH tuần   12      - Giáo án TNXH   tuần 29

- Giáo án TNXH tuần   13       - Giáo án TNXH   tuần 30

- Giáo án TNXH tuần   14      - Giáo án TNXH   tuần  31

- Giáo án TNXH tuần   15      - Giáo án TNXH   tuần 32

- Giáo án TNXH tuần  16       - Giáo án TNXH   tuần 33

- Giáo án TNXH tuần   17       - Giáo án TNXH   tuần 34

                                                  

Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án tin học lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint công nghệ lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

  Kết nối

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án powerpoint Công Nghệ lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống


Mới hơn Cũ hơn