Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

 Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint được thiết kế đẹp mắt , nội dung biên soạn đầy đủ theo lượng kiến thức từng tiết học. Môn đạo đức giúp học sinh phát triển các giá trị đạo đức, nhân cách, đức tính và khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Trong lớp 3, môn đạo đức được giảng dạy thông qua cuốn sách "Chân trời sáng tạo".

Cuốn sách này tập trung vào việc giúp học sinh hiểu rõ hơn về những giá trị đạo đức cơ bản như tình bạn, tình yêu, tình thương, sự trung thực, sự tôn trọng, sự giúp đỡ và chia sẻ. Nó cũng khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng xã hội, như làm việc nhóm, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và giải quyết xung đột.

Sách "Chân trời sáng tạo" cung cấp cho học sinh những câu chuyện và bài học thú vị, nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những giá trị đạo đức. Nó cũng cung cấp cho họ các hoạt động và bài tập thực hành để áp dụng những giá trị đó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Tóm lại, môn đạo đức là một môn học quan trọng giúp học sinh phát triển các giá trị và kỹ năng đạo đức cần thiết để trở thành con người tốt và đóng góp tích cực cho xã hội.

Giáo án được biên soạn đày đủ 35 tuần thầy cô tải về tham khảo . Hiện tại thầy cô tải từ tuần 25 các tuần tiếp theo sẻ update sau. Mong thầy cô thông cảm

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 1             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 18

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 2             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 19

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 3             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 20

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 4             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 21

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 5             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 22

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 6             - Giáo án đạo đứcCTST  tuần 23

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 7             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 24

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 8             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 25

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 9             - Giáo án đạo đức CTST  tuần 26

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 10           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 27

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 11           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 28

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 12           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 29

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 13           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 30 

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 14           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 31   

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 15           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 32

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 16           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 33

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 17           - Giáo án đạo đức CTST  tuần 34

- Giáo án đạo đức CTST  tuần 35   

Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpointGiáo an kết nối 

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn