Giáo án powerpoint Khoa Học lớp 4 kết nối

Giáo án powerpoint môn khoa học lớp 4 kết nối được biên soạn dưới dạng trình chiếu hình ảnh đẹp âm thanh, kênh chữ sắc nét tạo nguồn cảm hứng cho học sinh  học tập không biết mệt mỏi , giáo án được chúng tôi siêu tập trên các diễ đàn giáo dục , tất cả các giáo án đều miển phí thầy cô nên tải bằng máy tính nhé.


Giáo án được cập nhật liên tục trong năm học mời thầy cô chú ý theo dỏi để tải giáo án

Giáo án tuần   1           Giáo án tuần 18

Giáo án tuần   2           Giáo án tuần  19

Giáo án tuần   3          Giáo án tuần   20

Giáo án tuần   4          Giáo án tuần   21

Giáo án tuần   5          Giáo án tuần   22

Giáo án tuần   6          Giáo án tuần   23

Giáo án tuần   7          Giáo án tuần   24

Giáo án tuần   8          Giáo án tuần   25

Giáo án tuần   9          Giáo án tuần   26

Giáo án tuần 10          Giáo án tuần   27

Giáo án tuần 11          Giáo án tuần   28

Giáo án tuần 12          Giáo án tuần   29

Giáo án tuần 13           Giáo án tuần  30

Giáo án tuần 14           Giáo án tuần  31

Giáo án tuần 15           Giáo án tuần  32

Giáo án tuần 16           Giáo án tuần  33

Giáo án tuần 17           Giáo án tuần  34

Giáo án tuần  35

 Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/oghpqa461

Giáo an kết nối 

- giáo án môn toán lớp 4 bản power

- giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 bản power

- giáo án môn khoa học lớp 4 bản power

- giáo án môn HĐTN lớp 4 bản power

- giáo án môn Đạo Đức lớp 4 bản power

- giáo án môn Công Nghệ lớp 4 bản power

- giáo án môn LS-ĐL lớp 4 bản power

- giáo án word tất cả các môn lớp 4


- giáo án môn GDTC  lớp 4 kết nối

- Kế hoạch dạy học lớp 4 sách kết nối


- Giáo án môn công nghệ kết nối lớp 3
- Giáo án môn toán lớp 3 sách kết nối 
- Giáo án tự nhiên và xã hội lớp 3 kết nối 
- Giáo án đạo đức lớp 3 sách kết nối tri thức
- Giáo án môn tiếng việt sách kết nối 
- Giáo án giáo dục thể chất 3 sách kết nối
- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 2 kết nối
- Giáo án giáo dục thể chất lớp 1 kết nố 
- giáo án giao dục thể chất lớp 3 cánh diều
- Giáo án giáo dục thể chất lớp 1 sách kết nối tri thức
 - Giáo án giáo dục thể chất sách cánh diều 1

Giáo án chân trời sáng tạo                                    


Mới hơn Cũ hơn