Giáo án powerpoint Tiếng Việt lớp 2 kết nối tri thức

 Giáo án powerpoint Tiếng Việt lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống đuợc biên soạn dưới dạng trình chiếu phù hợp vợi mọi hệ điều hành máy tính hiện nay, giáo án được trình bày hình ảnh minh họa đẹp, nhiều chi tiết hấp dẫn lôi quấn học sinh tham gia học tập.

Giáo án được cập nhật liên tục đầy đủ tất cả các môn học lớp 2 trước 1 tuần năm học 2023-2024

Giáoán tuần 1                Giáo án tuần 19

Giáo án tuần 2                Giáo án tuần 20

Giáo án tuần 3                Giáo án tuần 21

Giáo án tuần 4                Giáo án tuần 22

Giáo án tuần 5                Giáo án tuần 23

Giáo án tuần 6                Giáo án tuần 24

Giáo án tuần 7                Giáo án tuần 25

Giáo án tuần 8                Giáo án tuần 26

Giáo án tuần 9                Giáo án tuần 27

Giáo án tuần 10              Giáo án tuần 28

Giáo án tuần 11              Giáo án tuần 29

Giáo án tuần 12              Giáo án tuần 30

Giáo án tuần 13              Giáo án tuần 31

Giáo án tuần 14              Giáo án tuần 32

Giáo án tuần 15              Giáo án tuần 33

Giáo án tuần 16              Giáo án tuần 34

Giáo án tuần 17              Giáo án tuần 35

Giáo án tuần 18              

 Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

 zalo sách kết nối : https://zalo.me/g/oghpqa461

Giáo án stem  

Giáo án tem lơp 1  

Giáo án tem lơp 2 

Giáo án tem lơp 3  

Giáo án tem lơp 4

Giáo án tem lơp 5

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

- Kế hoạch dạy học lớp 4 sách kết nối
- Giáo án môn công nghệ kết nối lớp 3
- Giáo án môn toán lớp 3 sách kết nối 
- Giáo án tự nhiên và xã hội lớp 3 kết nối 
- Giáo án đạo đức lớp 3 sách kết nối tri thức
- Giáo án môn tiếng việt sách kết nối 
- Giáo án giáo dục thể chất 3 sách kết nối
- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 2 kết nối
- Giáo án giáo dục thể chất lớp 2 kết nố

- giáo án môn toán lơp 2 kết nối 

- giáo án môn TV lớp 2 kết nối

- Giáo án giáo dục thể chất lớp 1 kết nối 
- giáo án giao dục thể chất lớp 3 cánh diều
- Giáo án giáo dục thể chất lớp 1 sách kết nối tri thức
 - Giáo án giáo dục thể chất sách cánh diều 1

Giáo án canh diều lớp 4 bản word Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpoint


Mới hơn Cũ hơn