Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

 Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint. Môn học Hoạt động trải nghiệm là một phương pháp giảng dạy mà tập trung vào việc học bằng cách trực tiếp trải nghiệm và tương tác với thế giới xung quanh. Sách "Chân trời sáng tạo" của lớp 3 là một tài liệu được thiết kế để hướng dẫn học sinh lớp 3 thực hiện các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề khác nhau, như khoa học, toán học, và nghệ thuật.Sách "Chân trời sáng tạo" cho phép học sinh khám phá và tìm hiểu những khía cạnh mới trong các lĩnh vực khác nhau thông qua các hoạt động thực tế, ví dụ như trồng cây, tạo ra đồ chơi, nghiên cứu các loài động vật..

Bộ tài liệu được các thầy cô chia sẽ đầy đủ 35 tuần, hiện chúng tôi sẽ tải lên hệ thông bắt đầu từ tuần 25 và các tuần còn lại sẽ update trước 2 tuần  .Riêng tuần 1 đến tuần 24 đầu năm học chúng tôi udate đầy đủ lên website.

Giáo án HĐTN tuần  1    

Giáo án HĐTN tuần  2    

Giáo án HĐTN tuần  3   

Giáo án HĐTN tuần  4   

Giáo án HĐTN tuần  5   

Giáo án HĐTN tuần  6  

Giáo án HĐTN tuần  7   

Giáo án HĐTN tuần  8   

Giáo án HĐTN tuần  9   

Giáo án HĐTN tuần  10  

Giáo án HĐTN tuần  11

Giáo án HĐTN tuần  12

Giáo án HĐTN tuần  13

Giáo án HĐTN tuần  14

Giáo án HĐTN tuần  15

Giáo án HĐTN tuần  16

Giáo án HĐTN tuần  17

Giáo án HĐTN tuần  18

Giáo án HĐTN tuần  19

Giáo án HĐTN tuần  20

Giáo án HĐTN tuần  21

Giáo án HĐTN tuần  22

Giáo án HĐTN tuần  23

Giáo án HĐTN tuần  24

TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 24 ĐƯỢC CẬP NHẬT TRƯỚC MỘT TUẦN NĂM HỌC 2023-2024

Giáo án HĐTN tuần  25                               Giáo án HĐTN tuần  30

Giáo án HĐTN tuần  26                               Giáo án HĐTN tuần  31

Giáo án HĐTN tuần  27                               Giáo án HĐTN tuần  32

Giáo án HĐTN tuần  28                               Giáo án HĐTN tuần  33

Giáo án HĐTN tuần  29                               Giáo án HĐTN tuần  34

Giáo án HĐTN tuần  35

Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpointGiáo an kết nối 

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn