Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

 Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống  . Giáo án đạo đức lớp 3 sách kết nối tri thức với cuộc sống là bản powerpoint được thiết kế đẹp mắt , nội dung biên soạn đầy đủ theo lượng kiến thức từng tiết học. Môn đạo đức giúp học sinh phát triển các giá trị đạo đức, nhân cách, đức tính và khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Trong lớp 3, môn đạo đức được giảng dạy thông qua cuốn sách "kết nối tri thức với cuộc sống".

Sau đây mời quý thầy cô tải chọn bộ 35 tuần giáo án đạo đức 3

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 1             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 18

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 2             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 19

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 3             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 20

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 4             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 21

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 5             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 22

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 6             - Giáo án đạo đứcKNTT  tuần 23

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 7             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 24

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 8             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 25

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 9             - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 26

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 10           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 27

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 11           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 28

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 12           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 29

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 13           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 30

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 14           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 31  

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 15           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 32

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 16           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 33

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 17           - Giáo án đạo đức KNTT  tuần 34

- Giáo án đạo đức KNTT  tuần 35

Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

GIÁO ÁN KẾT NỐI

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpointGiáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều
Mới hơn Cũ hơn