Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

 Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint là bộ giáo án được biên soạn dưới dạng trình chiếu đầy đủ 35 tuần hoàn toàn miễn phí, hình ảnh đẹp mắt, vui nhộn, thực tế  đầy đủ các chủ đề thu hút sự ham học ..

Sơ lược về môn TNXH : Khám phá thế giới xung quanh: Học sinh được giới thiệu với những kiến thức cơ bản về khoa học, tự nhiên và xã hội thông qua các chủ đề như thực vật, động vật, địa lý, lịch sử,..Nhận biết và phân loại: Học sinh được học cách phân loại và nhận biết các đối tượng xung quanh, ví dụ như phân biệt các thực vật, động vật, vật dụng,...

Tìm hiểu về tổ quốc Việt Nam: Học sinh được học về địa lý, văn hóa và lịch sử Việt Nam, biết về các khu vực và thành phố của Việt Nam, cũng như những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Học cách tương tác và giao tiếp với môi trường xã hội: Học sinh được học cách tương tác và giao tiếp với những người xung quanh, và học cách trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng. Khuyến khích tư duy sáng tạo: Học sinh được khuyến khích tư duy sáng tạo thông qua các bài tập và hoạt động thực tế.
Sau đây mời thầy cô tham khảo giáo án .

- Giáo án TNXH kết nối tuần 1             - Giáo án TNXH kết nối  tuần 18

- Giáo án TNXH kết nối tuần 2             - Giáo án TNXH kết nối tuần19

- Giáo án TNXH kết nối tuần 3             - Giáo án TNXH kết nối  tuần 20

- Giáo án TNXH kết nối tuần 4             - Giáo án TNXH kết nối  tuần 21

- Giáo án TNXH kết nối tuần 5             - Giáo án TNXH kết nối  tuần 22

- Giáo án TNXH kết nối tuần 6             - Giáo án  TNXH kết nối tuần 23

- Giáo án TNXH kết nối tuần 7             - Giáo án TNXH kết nối  tuần 24

- Giáo án TNXH kết nối tuần 8             - Giáo án TNXH kết nối tuần 25

- Giáo án TNXH kết nối tuần 9             - Giáo án TNXH kết nối  tuần 26

- Giáo án TNXH kết nối tuần 10           - Giáo án TNXH kết nối tuần 27

- Giáo án TNXH kết nối tuần 11           - Giáo án TNXH kết nối tuần 28

- Giáo án TNXH kết nối tuần 12           - Giáo án TNXH kết nối tuần 29

- Giáo án TNXH kết nối tuần 13           - Giáo án TNXH kết nối tuần 30

- Giáo án TNXH kết nối tuần 14           - Giáo án TNXH kết nối tuần 31 

- Giáo án TNXH kết nối tuần 15           - Giáo án TNXH kết nối tuần 32

- Giáo án TNXH kết nối tuần 16           - Giáo án TNXH kết nối tuần33

- Giáo án TNXH kết nối tuần 17           - Giáo án TNXH kết nối tuần34

- Giáo án TNXH kết nối tuần 35   

Nhóm fabook giáo viên tiểu học:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

GIÁO ÁN CÁNH DIỀU

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 sách cánh diều bản powerpointGiáo án hoạt động trải nghiệp lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Các bài tập sản phẩm cuối khóa  


Mới hơn Cũ hơn