Tổng hợp biên bản ,nhận xét, góp ý sách giáo khoa lớp 4

 Tổng hợp biên bản ,nhận xét, góp ý sách giáo khoa lớp 4 mới nhất và đầy đủ nhất được chúng tôi siêu tập trên các diễn đàn giáo dục, bộ sách giáo khoa được đánh giá là có nội dung bổ ích, phù hợp với độ tuổi và trình độ học sinh, và được thiết kế với phong cách hiện đại và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, như bất kỳ bộ sách giáo khoa nào, sách giáo khoa 2018 cũng có thể được cải tiến và phát triển dựa trên phản hồi và đóng góp từ giáo viên và học sinh.


Bản tổng hợp Biên bản-góp ý- nhận xét các môn học   


 Một số mẫu demo

TRƯỜNG TH&THCS MINH KHAI

TỔ CHỌN SGK MÔN MĨ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Minh Khai, ngày 17 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN SGK LỚP 4 MÔN MĨ THUẬT

NĂM HỌC 2023 – 2024

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-THMK của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai ngày 20/01/2023 về việc lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 theo Chương trình GDPT 2018;

Tổ chọn SGK Mĩ thuật lớp 4 tiến hành thảo luận và đánh giá các SGK Mĩ thuật lớp 4 như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

I. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 02 năm 2023.                                

II. Địa điểm: Tại phòng họp HĐ Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Minh Khai, Tổ chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật tổ chức họp tổ thảo luận, lựa chọn, đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 theo Chương trình GDPT 2018.

III. Thành phần:

1. Chủ tọa: Bà Đỗ Thị Thanh - Giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật.

2. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hưng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B - Tổ trưởng tổ chuyên môn 4+5.

3. Ông Hứa Việt Hùng- Giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật.

B. NỘI DUNG

1. Bà Đỗ Thị Thanh - Giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật thông qua nội dung một số văn bản chỉ đạo.

2.  Các thành viên tham dự cuộc họp lần lượt nêu bản nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 4 năm học 2023 – 2024. (có bản nhận xét, đánh giá cá nhân kèm theo);

3. Tổ chọn SGK môn Mĩ thuật tiến hành tổng hợp, thống nhất kết quả nghiên cứu, thảo luận, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 4 năm học 2023 – 2024.

3.1. Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Bản 1

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

          *Đánh giá theo Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương (gồm 03 nội dung)

- Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP Hưng Yên, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng. Hình ảnh, ngôn ngữ và các tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa chuẩn mực, khoa học, hiện đại; phù hợp, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của học sinh.

- Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh. Sách thể hiện phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, hướng đến việc hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật cho HS.

- Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Các chủ đề được sắp xếp có thứ tự khoa học, có tính liền mạch; phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh. Đưa ra được mục tiêu của chủ đề bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018…

* Đánh giá theo Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

- Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… Các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn tính chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng tư duy độc lập, vận dụng kiến thức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học.

- Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội. Nội dung và cấu trúc đảm bảo tính mở, tạo điều kiện phù hợp với thực tế của địa phương.

3.2. Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

*Đánh giá theo Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương (gồm 03 nội dung)

- Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo của Thành phố Hưng Yên, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng. Đáp ứng mọi điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng giáo viên, học sinh trên mọi vùng miền. Mỗi bài học được thực hiện với các vật liệu mở, sẵn có, dễ tìm, đa dạng ở địa phương.

- Nội dung chương trình gần gũi, dễ nhận biết, dễ thực hiện giúp các em dễ hình dung tưởng tượng, kiến thức đảm bảo theo mạch từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. HS dễ tự học, GV dễ dạy, PH có thể đồng hành cùng con để khám phá thêm về môn MT thông qua các bài học.

- Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố. Các chủ đề trong sách bám sát nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

* Đánh giá theo Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

- Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,…

- Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội. Sách được thiết kế trên gợi ý giúp người học phát huy khả năng sở thích theo hình thức cắt, vẽ, xé dán, nặn.

 

 3. 3. Bộ sách: Chân trời sáng tạo ( Bản 2)

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Hoàng Minh Phúc(Tổng chủ biên),Nguyễn Thị May (Chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

          *Đánh giá theo Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương (gồm 03 nội dung)

- Qua nghiên cứu bộ sách giáo khoa tôi thấy phù hợp với học sinh lớp 4 tại địa phương tỉnh Hưng Yên.

- Kênh hình màu sắc nổi bật. Một số hình ảnh của các chủ đề hấp dẫn, gần gũi.

- Các chủ đề/bài học trong sách tạo điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường tại tỉnh Hưng Yên.

        * Đánh giá theo Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

a. Sách giáo khoa tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực, hiệu quả(gồm 03 nội dung):

- Các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn tính chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng tư duy độc lập, vận dụng kiến thức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học.

- Nội dung sách có tính kết hợp liên môn cao: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, thủ công,..

b.Sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá (gồm 03 nội dung):

- Giúp giáo viên kế thừa được tính ưu việt của các hình thức, phương pháp dạy học tích cực Giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực trong bài dạy, đảm bảo việc dạy học phát triển năng lực, phẩm chất.

- Yêu cầu của mỗi hoạt động rõ ràng, cụ thể.

c. Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục, (gồm 03 nội dung).

- Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú và thiết thực.

- Sách thiết kế dạy 2 buổi/ ngày giúp giáo viên đơn giản trong xây dựng KHBD, phân phôí chương trình đêù cho các bài học.

3. 4. Sách giáo khoa môn Mĩ thuật 4- Bộ sách ‘‘Cánh diều’’

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên)

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phHồ Chí Minh

          *Đánh giá theo Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương (gồm 03 nội dung):

- Nội dung sách đa dạng, phong phú nhiều chủ đề mới, có sự liên kết cho học sinh sử dụng các vật liệu. Nội dung và hình thức sách phù hợp với tiêu chuẩn về xuất bản phẩm. Nội dung thể hiện đúng, đảm bảo và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục

- Sách có nội dung và hình thức phù hợp. Hình minh họa đẹp, bắt mắt, ngôn ngữ dễ hiểu.

- Các yêu cầu của mỗi hoạt động trong sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đánh giá mức độ đạt được về năng lực, phẩm chất của học sinh. Chương trình thiết kế theo mô hình tích hợp, lấy mạch chủ đề về cuộc sống xung quanh làm chỗ dựa để xây dựng nội dung các chủ đề, bài học phù hợp với yêu cầu của chương trình.

        * Đánh giá theo Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

a. Sách giáo khoa tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực, hiệu quả(gồm 03 nội dung):

-  Các chủ đề/bài học trong sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn tính chủ động, sáng tạo, phát huy khả năng tư duy độc lập, vận dụng kiến thức nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học. Các chủ đề bài học đa dạng về giúp học sinh phát huy tính sáng tạo cao.

- Sách sắp xếp hợp lí, hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.Hình ảnh màu sắc tương đối đẹp, phù hợp với bài học có mục tiêu cụ thể cho từng bài.

- Nội dung sách có tích hợp kiến thức liên môn như Tiếng Việt, Thủ công, Giáo dục thể chất, Tự nhiên xã hội,...

b.Sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá (gồm 03 nội dung):

- Sách thể hiện phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, hướng đến việc hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật cho HS.

- Hệ thống bài tập rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Yêu cầu của mỗi hoạt động rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với mọi đối tượng học sinh.

c. Phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục, (gồm 03 nội dung):

- Chất liệu tạo sản phẩm đa dạng, dễ tìm kiếm.

- Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú và thiết thực.

- Sách thiết kế dạy 2 buổi/ ngày giúp giáo viên đơn giản trong xây dựng KHBD, phân phôí chương trình đêù cho các bài học.

4. Tổ chức bỏ phiếu lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa

- Thời gian: Từ 15 giờ phút đến 15 giờ 30 phút, tổ chọn SGK môn Mĩ thuật tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho môn Mĩ thuật

- Thành phần Tổ kiểm phiếu:

+ Tổ trưởng: Bà Đỗ Thị ThanhNguyễn Thị Hưng;

+ Thư kí: Bà Nguyễn Thị Hưng;

+ Ủy viên:  Ông Hứa Việt Hùng;

Bước 1. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu yêu cầu các thành viên trong cuộc họp trên cơ sở đã nghiên cứu các sách giáo khoa của môn học, lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho môn học.

Bước 2. Tiến hành bỏ phiếu.

Bước 3. Tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả, niêm phong phiếu.

Bước 4. Tổng hợp kết quả, báo cáo Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.

5. Kết quả bỏ phiếu lựa chọn SGK môn Mĩ Thuật lớp 4 năm học 2023-2024

TT

Môn/HĐGD

Tên sách

(Ghi rõ tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, NXB)

 

Kết quả bỏ phiếu kín

Đồng ý

(Ghi rõ số phiếu đồng ý/tổng số phiếu)

Không

đồng ý

(Ghi rõ số phiếu không đồng ý/tổng số phiếu)

1

Mĩ thuật 4

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

03/03

 

 

 

 

0/03

 

 

2

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Bản 1

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

0/03

 

 

 

 

 

03/03

 

 

3

Mĩ thuật 4

Hoàng Minh Phúc(Tổng chủ biên),Nguyễn Thị May (Chủ biên)

Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Bản 2

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

0/03

 

 

 

 

 

03/03

 

 

 

 

4

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên)

Bộ sách ‘‘Cánh diều’’

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phHồ Chí Minh.

 

0/03

 

 

03/03

6. Danh mục sách giáo khoa Tổ chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật lựa chọn, đề xuất

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu kín, Tổ chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật đã thu được kết quả lựa chọn, đề xuất Danh mục sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 4 năm học 2023-2024 báo cáo với Hiệu trưởng Nhà trường như sau:

 

 

 

TT

Môn/HĐGD

Tên bộ sách

Tên tác giả

Tổ chức, cá nhân

1

Mĩ thuật 4

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6. Kết luận của chủ tọa

Theo kết quả bỏ phiếu như trên, tổ chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật báo cáo Hiệu trưởng danh mục Sách giáo khoa được lựa chọn, đề xuất đã sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp (có danh mục kèm theo).

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất với những điều đã ghi trong biên bản và nhất trí 100%, không ai có ý kiến gì khác.

         Cuộc họp kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 2 bản (1 bản để báo cáo Nhà trường, 1 bản lưu hồ sơ của tổ).

 

 

THƯ KÝ

 

 

Nguyễn Thị Hưng

CHỦ TỌA

 

 

Đỗ Thị Thanh

 

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

GIÁO ÁN KẾT NỐI

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpointGiáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều


Mới hơn Cũ hơn