Góp ý sách giáo khoa lớp 4

                          Bản góp ý sách giáo khoa lớp 4 

Tổng hợp các bản góp ý sách giáo khoa lớp 4 ,sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều mới thầy cô thâm khảo

Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4

Bấm vào dowload để tải về 

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4

(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

Họ và tên giáo viên: Trần Thị Ánh Phượng

Đơn vị: Trường Tiểu học Thiện Hưng A

Huyện/TX/TP: Bù Đốp

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Đạo đức(Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn

14

Tranh số 4 chưa minh hoạ rõ nét người phụ nữ ngồi trên ghế có hoàn cảnh khó khăn

Minh hoạ cho rõ nét hơn hình ảnh người phụ nữ bị khuyết tật , neo đơn chẳng hạn

Học sinh dễ nhầm lẫn với việc hai bạn nhỏ trong tranh đang làm việc nhà

2

Thiết lập mối quan hệ bạn bè

37

Mục tiêu:

-Tạo lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phố

 

Thêm:

Tạo lập có chọn lọc mối quan hệ bạn bè ở trường học, làng xóm, khối phố

Học sinh thiếu kĩ năng chọn lọc sẽ dễ dàng gặp mối quan hệ không tốt trong một số trường hợp bị bạn bè xấu rủ rê

3

Bài 8:Quý trọng đồng tiền

48

Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền

Tiết kiệm tiền của

Giáo dục được  việc tiết kiệm nước, điện… tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên

                                                                                Thiện Hưng, ngày   2   tháng 11 năm 2022

                                                                                                                                                                                                                                                            GIÁO VIÊN GÓP Ý

                                                                                                   Trần Thị Ánh Phượng


PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4

(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

Họ và tên giáo viên: Trần Thị Ánh Phượng

Đơn vị: Trường TH Thiện Hưng A

Huyện Bù Đốp

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Đạo đức (Chân trời sáng tạo)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Biết ơn người lao động

9 tình huống 1

Chú của Bin làm nghề kiểm lâm

Chú của Bin làm ngành kiểm lâm

Sử dụng từ chưa phù hợp

2

Bài 4: Em yêu người lao động

23/ ô thứ 6

Chúng ta cần nhắc nhở, phê bình người lười lao động

Chúng ta cần nhắc nhở người lười lao động hoặc Chúng ta cần phê bình người lười lao động

Trong 1 ý vừa nhắc nhở và vừa phê bình HS sẽ khó đưa ra nhận xét.

3

Bài 7: Bảo vệ của công

40/ lá thư

Nha Trang, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Chỉnh sửa về thời gian

Thời gian chưa phù hợp

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

                                                                          Thiện Hưng ,ngày  02    tháng 11 năm 2022

                                                                                                       GIÁO VIÊN GÓP Ý

                                                                                                         (Ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                               

                                                                                                      Trần Thị Ánh Phượng

 Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án liên quan

Giáo án chân trời sáng tạo

 Sáng kiến kinh nghiệm 
Mới hơn Cũ hơn