Đáp án bài kiểm tra sau tập huấn sách cánh diều

 Đáp án bài kiểm tra sau tập huấn sách cánh diều năm 2023 tất cả các môn , như chung ta đã biết tập huấn sách giáo khoa chương trình 2018 là một quá trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn của các giáo viên, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy theo chương trình giáo dục mới được thiết kế vào năm 2018.

   
Chương trình giáo dục năm 2018 là phiên bản cải tiến và cập nhật của chương trình giáo dục cũ, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ trong thời kỳ hiện đại. Chương trình này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cho học sinh, khuyến khích tư duy sáng tạo và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

link dowload toàn bộ đáp án   

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/fhiivg568 

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN POWERPOINT

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 

Giáo án  Khoa học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 (đang cập nhật )

Giáo án  Lịch sử - Địa lí  cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án tin học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Mĩ thuật 4 cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Âm nhạc cánh diều  4 (đang cập nhật )

Giáo án  Giáo dục thể chất cánh diều 4 (đang cập nhật )

GIÁO ÁN LỚP 4 CÁNH DIỀU BẢN WORD

Giáo án Toán cánh diều 4

Giáo án  Khoa học cánh diều 4

Giáo án  Đạo đức cánh diều  4 

Giáo án Tiếng Việt  cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án môn công nghệ cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án hoạt động trải nghiệm cánh diều lớp 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Lịch sử - Địalí  cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án tin học cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Mĩ thuật 4 cánh diều 4 (đang cập nhật )

Giáo án  Âm nhạc cánh diều  4 (đang cập nhật )

Giáo án  Giáo dục thể chất cánh diều 4 (đang cập nhật )

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpoint


Mới hơn Cũ hơn