Báo cáo sách giáo khoa thực hiện theo nghị quyết 88 và 51

Báo cáo sách giáo khoa đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của địa phương

Chương trình giáo dục phổ thông 2018  nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yênước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

Thầy cô bấm vào dowload để tải về nhé.. 
                                                                          

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/dysgbn123

Các bài tập sản phẩm cuối khóa liên quan 

Góp ý sách giáo khoa kết nối, cánh diều , chân trời sáng tạo


Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn