Sản phẩm cuối khóa modun 8

                   Đáp án tự luận sản phẩm cuối khóa mondun 8 

Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm  3 nội dung:

1. Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường tiểu học/THCS/THPT.

 thầy cô bấm vào dowload để tải về nhé 

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/dysgbn123

Các bài tập sản phẩm cuối khóa liên quan 

Góp ý sách giáo khoa kết nối, cánh diều , chân trời sáng tạo


Sách giáo khoa lớp 4Mới hơn Cũ hơn