Giáo án đạo đức lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

 Giáo án đạo đức lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint  là một trong những môn học quan trọng trong giáo dục. Trong chương trình học của lớp 1, môn Đạo đức được giảng dạy bằng sách Chân trời sáng tạo.

Sách Chân trời sáng tạo là một trong những tài liệu giáo dục Đạo đức được biên soạn bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nó được thiết kế để giúp học sinh lớp 1 hiểu về các giá trị đạo đức cơ bản, cũng như cách ứng dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Sách bao gồm nhiều chủ đề, từ những đức tính cơ bản như lòng nhân ái, lòng biết ơn, lòng chung thủy, đến những khái niệm phức tạp hơn như tự trị, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu đất nước và văn hóa.

Bên cạnh việc trình bày các giá trị đạo đức, sách Chân trời sáng tạo cũng trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Sách cung cấp cho học sinh nhiều tình huống thực tế để áp dụng các giá trị đạo đức và khuyến khích học sinh suy nghĩ và chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề đạo đức.

Nhờ vào sách Chân trời sáng tạo, học sinh lớp 1 sẽ được học cách trở thành người có đạo đức, trung thực, tự tin và tôn trọng những giá trị cơ bản của xã hội. Sách là một công cụ hữu ích để giáo dục các em về đạo đức và giúp các em trở thành những người tốt và có ích trong xã hội.

Mời thầy cô tham khảo giáo án đạo đức 1 bản powerpoint

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 1             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 18 

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 2             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 19

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 3             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 20

- Giáo án đạo đức hân trời sáng tạo  tuần 4             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 21

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 5             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 22

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 6             - Giáo án đạo đứcchân trời sáng tạo  tuần 23

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 7             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 24

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 8             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 25

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 9             - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 26 

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 10           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 27

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 11           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 28

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 12           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 29

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 13           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 30  

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 14           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 31    

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 15           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 32 

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 16           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 33

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 17           - Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 34

- Giáo án đạo đức chân trời sáng tạo  tuần 35   

Các file tài liệu rất lớn thầy cô chú ý tới dung lượng của máy tính để tải giáo án , khyến khích tải bằng máy tính mang đến hiệu quả hơn. 

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo sách chân trời sáng tạo : https://zalo.me/g/praqmy449 

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo an kết nối 

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Sách giáo khoa lớp 4
Mới hơn Cũ hơn