Tổng hợp đề thi tin học trẻ

 Kì thi tin học trẻ tiểu học, đây là kì thi được tổ chức hàng năm bởi Bộ Giáo dục và Đào, nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng Tin học của học sinh tiểu học trên toàn quốc .Kì thi này là cơ hội để các học sinh tiểu học rèn luyện kỹ năng Tin học, đồng thời nâng cao sự tự tin và phát triển khả năng giải quyết vấn đề. Đặc biệt, kì thi còn tạo ra một sân chơi lành mạnh và đầy cạnh tranh giữa các học sinh tiểu học trên toàn quốc, từ đó khuyến khích các em học tập và phát triển bản thân. 

Ngoài ra, kì thi Tin học trẻ tiểu học còn là một phần của chương trình giáo dục Tin học của Việt Nam, giúp các em có được kiến thức cơ bản về Tin học và sẵn sàng cho những kì thi Tin học khác trong tương lai.

Mời quý thầy cô, phụ huynh, học sinh tham khảo một số đề thi của nhiều tình thành đã tổ chức hội thi tin học trẻ.

LINK DOWLOAD      

Một số tài liệu liên quan đến công tác giảng dạy 

- Giáo powerpoint án tin học lớp 3

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án tin học lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint công nghệ lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

  Kết nối

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án powerpoint Công Nghệ lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống


Mới hơn Cũ hơn