Mẫu nhận xét học bạ theo thông tư 27 và 22

 Mẫu nhận xét học bạ theo thông tư 27 và 22 . Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT về việc đánh giá, chấm điểm và xếp loại học sinh trên cơ sở năng lực và thực trạng hoạt động của học sinh. Đây là một tài liệu hướng dẫn cho các trường học trong việc đánh giá, chấm điểm và xếp loại học sinh dựa trên cả hai tiêu chí là năng lực và thực trạng hoạt động của học sinh.

Link dowload  

Thông tư này quy định rõ các nguyên tắc, phương pháp đánh giá, chấm điểm và xếp loại học sinh, bao gồm các nội dung như mục tiêu, cách tính điểm, thang điểm, đối tượng đánh giá, quy trình đánh giá và xác định kết quả đánh giá.

Thông tư 27 yêu cầu các trường học phải xác định mục tiêu đánh giá, xây dựng hệ thống đánh giá, chấm điểm và xếp loại học sinh, đồng thời thực hiện các biện pháp tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực của giáo viên, giúp cho việc đánh giá học sinh được thực hiện chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định các quy định pháp luật về việc bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi của học sinh trong quá trình đánh giá, chấm điểm và xếp loại.

Một số tài liệu phục vự công tác giảng dạy.

Khối lớp 1

chân trời

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 bản powerpoint sách chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án đạo đức lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Kết nối

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

                                   Lớp 2

Chân trời

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

THỂ CHẤT LỚP 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Kết nối

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

                                 Lớp 3

Kết nối

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án powerpoint Công Nghệ lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống

 

Cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệp lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Chân trời

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án tin học lớp 3 sách chân trời sáng tạo

 

Giáo án powerpoint công nghệ lớp 3 sách chân trời sáng tạo


Mới hơn Cũ hơn