Gợi ý minh chứng đánh giá temis

 Gợi ý minh chứng đánh giá temis  theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là một quá trình đánh giá đối với các giáo viên để xác định mức độ đáp ứng của họ đối với các tiêu chuẩn nghề nghiệp được đặt ra. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên được thiết kế để đảm bảo rằng giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn và năng lực cần thiết để cung cấp cho học sinh một giáo dục chất lượng cao. 

Mời thầy cô tham khảo một số gợi ý đánh giá temis năm học 2022-3023 

LINK DOWLOAD 

LINK DOWLOAD DỰ PHÒNG  

Các chuẩn nghề nghiệp giáo viên thường bao gồm các tiêu chuẩn đối với chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, quản lý lớp học, tư cách đạo đức, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động đào tạo và phát triển chuyên môn, và các yếu tố khác liên quan đến công việc của giáo viên.

Quá trình đánh giá này thường được thực hiện bởi các cơ quan quản lý giáo dục, như các sở giáo dục và đào tạo, và có thể bao gồm nhiều phương pháp, bao gồm các cuộc họp định kỳ giữa giáo viên và quản lý, các buổi quan sát lớp học, các đánh giá việc làm và các cuộc đối thoại với học sinh và phụ huynh. Các kết quả của quá trình đánh giá này thường được sử dụng để xác định các nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên, và để xác định các biện pháp cải tiến để cải thiện chất lượng giáo dục. Chúng tôi hi vọng những gợi ý trên góp phần hữu ích cho quý thầy cô.

Một số tài liệu phục vụ cho công tcá giảng dạy

Nhóm fabook giáo viên tiểu học:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

GIÁO ÁN CÁNH DIỀU

Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn