Phân phối chương trình môn mĩ thuật lớp 4 chân trời sáng tạo

 Theo yêu cầu của Chương trình Mĩ thuật 2018, thời lượng thực hiện Chương trình môn Mĩ thuật 4 là 35 tiết/năm học, trong đó quy định hai mạch nội dung chính: Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng. Nội dung Mĩ thuật tạo hình được thiết kế gồm 11 bài (22 tiết).Nội dung Mĩ thuật ứng dụng được thiết kế gồm 6 bài (12 tiết).Tổng kết năm học gồm 1 bài (1 tiết).

Kiểm tra đánh giá môn Mĩ thuật ở Tiểu học, cụ thể là lớp 4, quy định gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì bằng nhận xét với ba hình thức: tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và đánh giá của giáo viên. 

Kết quả đánh giá định kì được hướng dẫn là sự tổng hợp kết quả đánh giá đánh giá thường xuyên, vì vậy chúng tôi không xây dựng tiết kiểm tra như một số môn học khác mà thay vào đó giáo viên mĩ thuật sẽ tổng hợp kết quả đánh giá các bài vẽ, sản phẩm của học sinh trong quá trình học tập để làm kết quả đánh giá định kì. Kết quả đánh giá định kì cuối học kì I là tổng hợp kết quả từ đầu năm học đến kết thúc học kì I; Kết quả đánh giá định kì cuối học kì II là tổng hợp kết quả đánh giá từ đầu học kì II đến kết thúc học kì II. 

Phân phối Chương trình sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 4 cụ thể như sau mời thầy cô tải về tham khảo   

link  dowload

Link dowload dự phòng   

Các chủ đề thường được giảng dạy trong môn học Mĩ thuật lớp 4 bao gồm:  chủ đề: gia đình vui vẻ chủ đề: ngôi trường hạnh phúc, chủ đề: thế giới tự nhiên, chủ đề: quê hương đất nước, chủ đề: cuộc sống quanh em, chủ đề: đồ dùng hữu ích.Môn học Mĩ thuật giúp trẻ em phát triển sự sáng tạo, tư duy logic và khả năng thẩm định nghệ thuật. Ngoài ra, nó còn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, cẩn thận và kiên trì.

phân phối chương trình môn Mĩ thuật 4 của nhóm tác giả. Tuỳ vào điều kiện thực tế của địa phương,tuỳ vào đối tượng học sinh mà các cơ sở giáo dục có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp, miễn là đảm bảo các yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật năm 2018.

Các giáo án và mội số tài liệu khác

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn