Phân phối chương trình lớp 4 sách chân trời sáng tạo

 Phân phối chương trình lớp 4 sách chân trời sáng tạo được chúng tôi siêu tập và biên soạn đầy đủ tất cả các môn học, chương trình  lớp 4 với mục tiêu giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, trí tuệ, thể chất, khoa học và công nghệ... Chương trình bao gồm một loạt các hoạt động, bài tập và dự án thực tế nhằm khuyến khích học sinh tìm hiểu, khám phá và tư duy sáng tạo. Nội dung của chương trình bao gồm các môn học như Toán, Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, khoa học, công nghệ, tiếng Anh , lịch sử địa lí..

Phân phối chương trình lớp 4 sách chân trời sáng tạo được chúng tôi siêu tập và biên soạn đầy đủ tất cả các môn học, chương trình  lớp 4 với mục tiêu giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, trí tuệ, khoa học và công nghệ. Chương trình bao gồm một loạt các hoạt động, bài tập và dự án thực tế nhằm khuyến khích học sinh tìm hiểu, khám phá và tư duy sáng tạo. Nội dung của chương trình bao gồm các môn học như Toán, Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, khoa học, công nghệ, tiếng Anh , lịch sử địa lí..
Sau đây mời quý thầy cô tải về tham khảo
                        

Các giáo án và mội số tài liệu khác

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4Mới hơn Cũ hơn