Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 kèm ma trận đề

 Đề kiểm tra lớp 5 cuối kì 2 kèm ma trận đề mới nhất trong năm học 2022-2023  được chúng tôi biên soạn siêu tầm và có chọn lọc  từ mạng xã hội.  Các đề đảm bảo theo đúng lượng kiến thức chương trình các môn học hiện nay.  sau đây mời quý thầy cô tải về tham khảo một số đề kiểm tra.

LINKDOWLOAD 

Giáo án tiểu học

chân trời

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 1 bản powerpoint sách chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án đạo đức lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Cánh diều

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Kết nối

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách kết nối tri thức bản powerpoint

                                   Lớp 2

Chân trời

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

THỂ CHẤT LỚP 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Cánh diều

Giáo dục thể chất 2 sách cánh diều

Kết nối

Giáo án toán lớp 2 kêt nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách kết nối tri thức bản powerpoint

                                 Lớp 3

Kết nối

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án powerpoint Công Nghệ lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống

 

Cánh diều

Giáo án môn toán lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án mĩ thuật lớp 3 sách cánh diều

Giáo án đạo đức 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệp lớp 3 sách cánh diều bản powerpoint

Tổng hợp giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách cánh diều

Chân trời

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án tin học lớp 3 sách chân trời sáng tạo

 

Giáo án powerpoint công nghệ lớp 3 sách chân trời sáng tạoMới hơn Cũ hơn