Bài tập cuối khoá tập huấn Stem tiểu học

 Bài tập cuối khoá tập huấn Stem  tiểu học bao gồm 5 lớp là mẫu kế hoạch bài dạy STEM hay còn gọi là Giáo án STEM tiểu học, nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy STEM phù hợp với từng khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Mẫu kế hoạch bài dạy STEM lớp 1, 2, 3, 4, 5 được trình bày dưới dạng file Word, với nội dung tích hợp và lồng ghép các môn học, giúp bài học trở nên sinh động, gần gũi và ứng dụng thực tế cuộc sống.

 

Bài thu hoạch Tìm hiểu chương trình STEM tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch giảng dạy STEM cho từng khối lớp. Mục tiêu của kế hoạch là tạo ra những bài học sáng tạo, gần gũi và thú vị cho học sinh thông qua tích hợp các môn học và hoạt động thực tế.

Đây là cơ hội để các thầy cô giáo tiếp cận với mẫu kế hoạch bài dạy STEM tiểu học và áp dụng vào việc xây dựng bài giảng STEM tương ứng với từng khối lớp. Chúng tôi hy vọng mẫu kế hoạch này sẽ giúp giáo viên tạo ra những bài học thú vị và ứng dụng trong đời sống hàng ngày của học sinh."

LINK DOLOAD toàn bộ nội dung tập huấn STEM

Nội dung bài tập cuối khoá lớp 1

Nội dung bài tập cuối khoá lớp 2

Nội dung bài tập cuối khoá lớp 3

Nội dung bài tập cuối khoá lớp 4

Nội dung bài tập cuối khoá lớp 5

 Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : https://zalo.me/g/fhiivg568 

Các bài tập sản phẩm cuối khóa liên quan 

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               

Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

- Sáng kiến bài thể dục phát triển chung     


 

Mới hơn Cũ hơn