Sách giáo viên lớp 4 chân trời sáng tạo

 Sách giáo viên lớp 4 chân trời sáng tạo là tài liệu hướng dẫn giảng dạy kèm theo sách học sinh, và bài tập lớp 4 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách được biên soạn với mục đích giới thiệu một phương án dạy học các bài trong sách học sinh Lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Ngữ văn cấp Tiểu học.

Sách giáo viên Lớp 4 gồm hai lập, trình bày phương án lỗ chức hoạt động cho các nội dung dạy học, tương ứng với từng bài học trong hai lập sách học sinh. Để lăng tính chủ động cho các thầy có trong giảng dạy. các bài hướng dân có thể được biến soạn theo hướng những thiết kế côn tính gợi ý, nếu một vài phương án để truy có lựa chọn thác dựa vào đó để lỗ chức các hoạt động phù hợp với thực là lớp học

Ở đầu sách, các tác giả trình bày một số vali de chung như: Quan điểm biên soạn. Những đêm môn của sách nào khoa Lớp 4 Trong sách còn có phần phủ lục giúp các thầy có thuận lợi hơn khi giảng dạy và sử dụng sạch với các nội dung. Nội dung chương trình môn Lớp lớp Bồn Phân phối chương trình sách giáo khoa

LINK DOWLOAD                       

LINK DOWLOAD DỰ PHÒNG

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Nhóm zalo : null

Giáo án chân trời sáng tạo                                    

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               

Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4


Mới hơn Cũ hơn