Giáo án Đạo Đức lớp 5 chân trời sáng tạo

 Giáo án, kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 5 được biên soạn để hỗ trợ các nhà trường và giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 5, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đồng thời giúp giáo viên thực hiện tốt Chương trình môn Giáo dục công dân. Cuốn sách gồm hai phần:

Link dowload:  

Link dowload: dự phòng
                         

Phần một: Những vấn đề chung của kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 5 giúp giáo viên, các nhà quản lí giáo dục hiểu rõ hơn về môn Đạo đức lớp 5 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, kiểm tra, đánh giá môn Đạo đức. Đồng thời phần này còn giới thiệu cơ sở pháp lí và cơ sở khoa học của việc thiết kế kế hoạch bài dạy và cấu trúc của kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 5.

Phần hai: Gợi ý thiết kế kế hoạch bài dạy môn Đạo đức 5 (theo sách giáo khoa Đạo đức 5 – bộ sách Chân trời sáng tạo). Trong phần này, chúng tôi làm rõ hơn mục tiêu của từng bài học, vai trò tổ chức hướng dẫn của giáo viên và nhiệm vụ học tập của học sinh để đạt được yêu cầu cần đạt trong từng pha hoạt động: 

Khởi động, Kiến tạo tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng. Mỗi kế hoạch bài dạy đều gợi ý việc kết hợp đa dạng các phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, hướng đến việc tăng cường hoạt động rèn luyện cho học sinh thông qua nhiều hình thức. Mỗi kế hoạch bài dạy đều đi kèm gợi ý về nội dung dạy học chi tiết, phương pháp kiểm tra, đánh giá để giáo viên tham khảo.

Xin lưu ý, nội dung của Phần hai chỉ mang tính chất gợi ý. Các thầy cô giáo hoàn toàn có thể sáng tạo, điều chỉnh lại kế hoạch bài dạy sao cho phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm tâm sinh lí của học sinh. Chúng tôi mong đợi 

tinh thần sáng tạo của thầy cô để tổ chức hoạt động dạy học trên cơ sở đảm bảo đạt được những yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục đề ra.

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo lớp 5 bản word                                  

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn