Giáo án môn khoa học lớp 5 sách chân trời sáng tạo

 Giáo án, kế hoạch bài dạy môn Khoa học lớp 5 được biên soạn với mục đích gợi ý cho giáo viên về phương thức tổ chức dạy học các nội dung trong sách giáo khoa Khoa học 5 (Bộ sách Chân trời sáng tạo). Sách đưa ra các kế hoạch bài dạy gợi ý để giáo viên tham khảo và có thể áp dụng linh hoạt trong dạy học môn Khoa học 5 sao cho hiệu quả nhất.

Link dowload:  

Link dowload: dự phòng
                         

Các kế hoạch bài dạy được trình bày trong sách bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình môn Khoa học 5, nội dung của sách giáo khoa, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Cấu trúc sách được biên soạn gồm 30 bài, được sắp xếp thành 6 chủ đề:

Chủ đề 1: Chất

Chủ đề 2: Năng lượng

Chủ đề 3: Thực vật và động vật

Chủ đề 4: Vi khuẩn

Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ

Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường

Cấu trúc mỗi kế hoạch bài dạy gồm các phần: Yêu cầu cần đạt, Đồ dùng dạy học, Các hoạt động dạy học. Nội dung phần Các hoạt động dạy học được trình bày rõ ràng, cụ thể, gắn với các yếu tố: Mục tiêu; Phương pháp và kĩ thuật dạy học; Tiến trình tổ chức hoạt động 

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo lớp 5 bản word                                  

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn