Giáo án word lịch sử và địa lý lớp 5 chân trời sáng tạo

Giáo án word lịch sử và địa lý lớp 5 sách chân trời sáng tạo được biên soạn nhằm hỗ trợ thầy, cô giáo giảng dạy sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 5 (bộ sách Chân trời sáng tạo) một cách hiệu quả nhất theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. 

Link dowload:  

Link dowload: dự phòng
                         

Sách đã phát triển mục tiêu theo các cụm năng lực và phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học. Ngoài những mục tiêu phát triển theo yêu cầu cần đạt thuộc cụm năng lực đặc thù (tìm hiểu, nhận thức và vận dụng) nằm trong chương trình, những mục tiêu theo năng lực chung và phẩm chất được thể hiện trong sách chỉ mang tính chất gợi ý cho quý thầy, cô. Thầy, cô giáo có thể căn cứ vào tình hình thực tiễn của lớp học để lựa chọn, điều chỉnh các mục tiêu này cho phù hợp.

Với mong muốn hỗ trợ thầy, cô dạy học tiếp cận phẩm chất và năng lực, sách thiết kế nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học đa dạng, chủ yếu là những phương pháp dạy học tích cực. Thầy, cô có thể tham khảo để thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp và đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, sách đưa ra một số công cụ kiểm tra, đánh giá các hoạt động học tập trên lớp, thầy, cô có thể áp dụng đánh giá trong giảng dạy cũng như thiết kế các công cụ kiểm tra học sinh định kì.

Chương trình mới, sách giáo khoa mới đang được triển khai sâu rộng ở các cấp. Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách này sẽ phần nào hỗ trợ quý thầy, cô trong cuộc hành trình mới này.

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo lớp 5 bản word                                  

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4

Mới hơn Cũ hơn