Giáo án môn Toán lớp 5 sách chân trời sáng tạo

 Giáo án, kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 5 sách chân trời sáng tạo bản word được chúng tôi siêu tầm từ các cộng đồng mạng giáo dục và được chọn lọc chỉnh sửa lại phù hợp với nội dung cũng như các tiết dạy trong phân phối chương trình, giáo án trình chiếu POWERPOINT như hàng năm chúng tôi sẽ cập nhật trước một tuần năm học 2024-2025 sau đây thầy cô tham khảo nội dung giáo án nhé.

Link dowload:  
Link dowload: dự phòng
                         

Giáo án kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 5 nằm trong bộ sách Kế hoạch bài dạy các môn học, được biên soạn với mục đích gợi ý cho giáo viên về phương thức tổ chức dạy học các nội dung theo sách giáo khoa thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Sách đưa ra các kịch bản sư phạm gợi ý như những phương án tham khảo để giáo viên và các nhà quản lí giáo dục ở cấp tiểu học có thể sử dụng linh hoạt trong dạy học môn Toán 5 một cách có hiệu quả. Các kế hoạch bài học được trình bày trong sách bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình môn Toán và tiến trình, nội dung của sách giáo khoa, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Cấu trúc sách được biên soạn gồm hai phần:

Phần 1: Giới thiệu chung về môn Toán ở lớp 5 Phần 2: Kế hoạch bài dạy môn Toán 5

Mỗi bài thiết kế được trình bày rõ ràng, cụ thể, tập trung vào cách xác định mục tiêu dạy học trên cơ sở cụ thể hoá yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, năng lực đặc thù của mỗi bài học; gợi ý tiến trình, phương pháp dạy học; tiêu chí và phương pháp, hình thức đánh giá sản phẩm của học sinh; các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường theo từng nội dung bài học.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình giảng dạy. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để bộ sách được hoàn chỉnh hơn.

Nhóm fabook giáo viên tiểu học : https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án chân trời sáng tạo lớp 5 bản word                                  

- Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo
                               
Mời quý thầy cô tham khảo một số tài lệu phục vụ cho công tác giảng dạy

Tổng hợp đề thi trạng nguyên tiếng việt

Sách giáo khoa lớp 4
Mới hơn Cũ hơn