Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách chân trời bản powerpoint

 Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách chân trời bản powerpoint trong môn hoạt động "trải nghiệm," chúng ta sẽ không chỉ học qua sách vở, mà còn thông qua việc thực hành, tương tác và tham gia vào những trải nghiệm thực tế.

Ở lớp 1, chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu về nhiều khía cạnh thú vị của cuộc sống. Từ những vật thể xung quanh chúng ta đến cách chúng ta tương tác với môi trường, mọi thứ đều có thể trở thành nguồn kiến thức bổ ích nếu chúng ta biết cách khám phá. Trong môn hoạt động này, chúng ta sẽ có cơ hội:

Quan sát và Miêu tả: Chúng ta sẽ học cách quan sát kỹ lưỡng, miêu tả chính xác và phân loại các đối tượng xung quanh chúng ta. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các đặc điểm, tính chất và sự khác biệt của chúng.

Thử nghiệm và Khám phá: Chúng ta sẽ tham gia vào các hoạt động thực hành để tìm hiểu cách các thứ hoạt động, tại sao chúng hoạt động như vậy và cách chúng tương tác với nhau. Thử nghiệm sẽ giúp chúng ta khám phá những bí ẩn thú vị của thế giới tự nhiên.

Trải nghiệm thực tế: Thông qua việc tham gia vào các hoạt động ngoại trời, thăm các địa điểm độc đáo, chúng ta sẽ trải nghiệm trực tiếp những khám phá thú vị và học hỏi từ môi trường xung quanh.

Môn hoạt động "trải nghiệm" sẽ giúp chúng ta phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng quan sát tinh tế và khả năng giải quyết vấn đề. Hãy sẵn sàng tham gia và đắm chìm trong những trải nghiệm độc đáo và thú vị!

Mời thầy cô  tham khảo giáo án

-Giáo án HĐTN tuần    1        - Giáo án HĐTN tuần 18

-Giáo án HĐTN tuần    2        - Giáo án HĐTN tuần 19

-Giáo án HĐTN tuần    3        - Giáo án HĐTN tuần 20

-Giáo án HĐTN tuần    4        - Giáo án HĐTN tuần 21

-Giáo án HĐTN tuần    5        - Giáo án HĐTN tuần 22

-Giáo án HĐTN tuần    6        - Giáo án HĐTN tuần 23

-Giáo án HĐTN tuần    7        - Giáo án HĐTN tuần 24

-Giáo án HĐTN tuần    8        - Giáo án HĐTN tuần 25

-Giáo án HĐTN tuần    9        - Giáo án HĐTN tuần 26

-Giáo án HĐTN tuần   10       - Giáo án HĐTN tuần 27

-Giáo án HĐTN tuần   11       - Giáo án HĐTN tuần 28

-Giáo án HĐTN tuần   12       - Giáo án HĐTN tuần 29

-Giáo án HĐTN tuần   13       - Giáo án HĐTN tuần 30

-Giáo án HĐTN tuần   14       - Giáo án HĐTN tuần 31

-Giáo án HĐTN tuần   15        - Giáo án HĐTN tuần 32

-Giáo án HĐTN tuần   16       - Giáo án HĐTN tuần 33

-Giáo án HĐTN tuần   17       - Giáo án HĐTN tuần 34

                                                 - Giáo án HĐTN tuần  35

 Nhóm fabook giáo viên tiểu họ:  https://www.facebook.com/groups/1154582248602913

Giáo án stem  

Giáo án tem lơp 1  

Giáo án tem lơp 2 

Giáo án tem lơp 3  

Giáo án tem lơp 4

Giáo án tem lơp 5

Mời quý thầy cô tải chọn bộ các giáo án lớp 4 kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án kết nối bản powerpoint
Các giáo án khác đang được cập nhật

Giáo án chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án chân trời sáng tạo

Giáo án Âm nhạc lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint môn Tiếng Việt sách Chân Trời Sáng Tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 3 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án tin học lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint công nghệ lớp 3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án môn toán lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách chân trời sáng tạp bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 1 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án giáo dục thể chất lớp 1-2-3 sách chân trời sáng tạo

Giáo án đạo đức lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo bản powerpoint

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint môn toán lớp 2 sách chân trơi sáng tạo

Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

Giáo án âm nhạc lớp 2 sách chân trời sáng tạo bản powerpoint

  Kết nối

Giáo án toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống bản powerpoint

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án powerpoint âm nhạc lớp 3 sách kết nối tri thức

Giáo án Tự Nhiên Xã Hội lớp 3 kết nối bản powerpoint

Giáo án pawerpoint đạo đức lớp 3 sách kết nôi tri thức với cuộc sống

Giáo án powerpoint Công Nghệ lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sốngMới hơn Cũ hơn